Odevzdání maturitních projektů v školním roce 2019/2020 / organizace výuky pro studenty čtvrtých ročníků

Home / Uncategorized / Odevzdání maturitních projektů v školním roce 2019/2020 / organizace výuky pro studenty čtvrtých ročníků

maturita-header

S ohledem na nové instrukce Ministerstva školství k uvolňování mimořádných opatření v školství Střední škola uměleckomanažerská informuje studenty čtvrtých ročníků o nových podmínkách přípravy na maturitní zkoušku a odevzdání maturitního projektu na oboru Multimediální tvorba.

Nejpozději 24. dubna 2020 odevzadají všichni maturanti na oboru MT textovou část projektu ve formátu pdf přes e-mail na adresu porubcan@ssum.cz. Pokud současná opatření brání v realizaci projektu, studenti tuhle skutečnost v projektové dokumentaci popíší.

Od 11. května 2020 se obnovuje prezenční výuka ve čtvrtých ročnících středních škol. Obnovená výuka se týká jenom maturitních předmětů. Momentálně pracujeme na upraveném rozvrhu vyučování, který zveřejníme v průběhu příštího týdne.

Od 11. 5. si také maturanti mohou domluvit s vyučujícími individuální, osobní konzultace projektů v budově školy.

Maturitní projekty se odevzdávají nejpozději 25. května 2020 v 12.00 v zástupcovně.

Studenti, kterých se mimořádné opatření nedotkly, odevzdají projekt ve standardní podobě tak, jak ho vypracovali. Studenti, kteří svůj projekt nemohli dokončit, si vyberou některou ze svých starších klauzurních prací, kterou odevzdají jako maturitní projekt. K této práci vytvoří prezentaci, která ji představí, nemusí být ale tak podrobná, jako je v případě normálního maturitního projektu. Do prezentace bude zahrnuta i zpráva o nerealizovaném projektu. Zpráva o nerealizovaném projektu by měla stručně popsat projekt, realizaci, která již proběhla a popsat, jakým způsobem mimořádné opatření zabránily další realizaci projektu. Studenti nemusí vypracovat novou textovou část k odevzdávané práci, odevzdají textovou část ve stejné podobě, jako jí odevzdali 24. 4. přes e-mail.

K podobě odevzdávaných projektů platí standardní podmínky – projekt se odevzdává ve třech stejných kopiích včetně tištěné textové části i digitálních nosičů. Maturitní portfolio se odevzdává jenom v jednom exempláři.

Prosím berte ohled na to, že pokud se situace změní a MŠMT přehodnotí svůj harmonogram, bude to muset škola reflektovat – všechny informace na téhle stránce tedy nemají konečnou platnost a mohou se ještě změnit.

Případné dotazy směrujte na e-mail porubcan@ssum.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *