Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Maturita 2021 - termíny

Praktická zkouška z odborných předmětů MU4

  • 10. května - 12. května 2021

Didaktické testy z českého jazyka a angličtiny - MU4 a MT4

  • v rozmezí 24. - 26. května 2021

Společná a profilová část MZ - ústní
MT4

  • 1. června - 4. června 2021

MU4

  • 7. června - 11. června 2021

Obor Multimediální tvorba

Termín pro odevzdání maturitního projektu je nejpozději 14. května 2021 do 12.00.. Projekt se odevzdává v kanceláři zástupců ředitele ve třech totožných kopiích.

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.