Praxe

Home / Praxe

Praxe

Studenti v rámci svého studia oboru Ekonomika podnikání a Multimediální tvorba si plní povinnou hodinovou dotaci odborné praxe.

Ta byla pro stávající školní rok určena takto:

1. ročník: 80 hodin praxe
2. ročník: 80 hodin praxe
3. ročník: 80 hodin praxe

Praxi je možné si plnit formou školních exkurzí, účastí na školních aktivitách, v odborných a kulturních institucích nebo formou účasti na kulturních akcích.

Povinné formuláře k absolvované praxi naleznete zde pod jednotlivými odkazy:
Formulář k Manažerské/Odborné praxi ke stažení zde
Formulář ke Kulturním akcím ke stažení zde