Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 1. března 2024.


Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2023/2024 jsou dostupné zde. Dokument bude aktualizován pro školní rok 24/25.


Uchazeči o studium na oboru Ekonomika a podnikání absolvují jednotnou přijímací zkoušku (Český jazyk a literatura a Matematika) i školní přijímací zkoušku (pohovor v ateliéru).

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025:

1. termín: 12. dubna 2024

2. termín: 15. dubna 2024

O termínu absolvování jednotné přijímací zkoušky na škole se rozhoduje na základě pořadí, ve kterém uchazeč uvedl školu v přihlášce ke vzdělávání. Na škole, která je uvedena jako první v pořadí absolvuje přijímací zkoušku 12. dubna 2024, na školu uvedenou jako druhou v pořadí pak 15. dubna 2024.


Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání - pohovor v ateliéru absolvuje uchazeč ve stejný den jako jednotnou přijímací zkoušku (12. anebo 15. dubna 2024) po ukončení jednotné přijímací zkoušky.


Prosíme uchazeče, aby se připravili na pohovor v ateliéru. V případě zájmu o hudební ateliér si připravte alespoň dvě skladby. V případě zájmu o dramatický ateliér si připravte přednes dramatického anebo poetického textu.


Rodiče úspěšných uchazečů mohou po vyhlášení výsledků a domluvě přijít podepsat smlouvu o vzdělávání a zaplatit školné za první pololetí šk. roku 2024/2025 ve výši 15 000 Kč.