Filmová tvorba a animace

Home / Filmová tvorba a animace

vyučující

MgA. Josef Fišer

MgA. Josef Fišer

MgA. Petr Kačírek

MgA. Petr Kačírek

Mgr. Adam Faik

Mgr. Adam Faik

MgA. Vojtěch Dočkal

MgA. Rudolf Vodička

JUDr. Jaroslav Kravka

Mgr. Miroslav Obrátil

Koncepce se plně specializuje na tvorbu filmových děl – krátkých až středně dlouhých hraných, animovaných či dokumentárních filmů a vede žáka všemi základními složkami filmové tvorby.
Cílem je, aby žáci na menších projektech, vycházejících z reálných požadavků i fiktivních zakázek, získali základní návyky, a ty následně rozvíjeli ve vlastní kreativní tvorbě.

Student se naučí ovládat profesionální filmovou i televizní techniku, střih, zařízení pro záznam zvukové stopy a seznámí se základními postprodukčními efekty pro úpravu obrazu. Vše se naučí na menších projektech, které jsou součástí scénáristické a dramaturgické linie výuky. Možným uplatněním absolventů jsou pozice jako kameraman, specialista primárního videozáznamu, snímač trikům režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, specialista postprodukce, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

Veškeré zkušenosti a kontakty s profesionální technikou získávají studenti nejen na půdě školy, ale i v rámci odborné praxe, která je vedena v televizních či reklamních studiích a dalších institucích.

Studentské práce

práce studentů z předchozích let

klauzury léto 2017
klauzury zima 2017