Školné

Home / Školné

Školné

Žáci anebo jejich zákonní zástupci podepisují smlouvu o studiu, které součástí je i dodatek upravující výši školného na daný rok.
Žák po vykonání přijímací zkoušky a přijetí na studium podepíše smlouvu o studiu a zaplatí polovinu školného.

Školné se v průběhu studia platí vždy do konce ledna, resp. do konce června, na následující pololetí.

Bankovní spojení k placení školného: 7320940247/0100

Výše školného pro obor (od 2. pololetí šk. r. 2021/2022):

  • Ekonomika a podnikání: 30 000 Kč / rok
  • Multimediální tvorba: 30 000 Kč / rok