Povinná praxe ve školním roce 2020/2021

Povinná praxe ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID-19 rozhodlo vedení školy o úpravě rozsahu školní praxe ve školním roce 2020/2021 následovně: 1. ročník: 80 hodin praxe 30 hodin praxe 2. ročník: 100 hodin praxe 30 hodin praxe 3. ročník: 140 hodin praxe 30 hodin praxe Praxi je možné si plnit formou školních exkurzí, účastí na školních aktivitách, v odborných a kulturních institucích nebo formou účasti na kulturních akcích. Povinné formuláře k absolvované praxi naleznete zde pod jednotlivými odkazy. Formulář k Manažerské/Odborné praxi ke stažení zde Formulář ke Kulturním akcím ke stažení zde
Read More
Školní výdejna – provozní informace

Školní výdejna – provozní informace

Informujeme všechny zájemce o stravování na SŠUM, že školní výdejna bude v provozu od čtvrtku 3. září 2020. Nový strávníci si mohou stáhnout přihlášku ke stravování zde. Vyplněná přihláška se odevzdává na studijním oddělení, kde následně obdržíte přihlašovací údaje do systému objednávek. Jídelníček je dostupný na adrese jidelna.ssum.cz. Bankovní spojení na školní výdejnu: 2301062618/2010
Read More
Předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

Předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

Předávání vysvědčení studentům SŠUM za školní rok 2019/2020 bude probíhat v pátek 26. června 2020 podle harmonogramu níže: 9.00 - třídy MT1, MU1A a MU1B 10.00 - třídy MT2A a MT2B 11.00 - třídy MT3, MU3 Prosíme studenty, aby se dostavili do budovy školy včas, aby nedocházelo k zbytečně velké koncentraci osob v budově školy. Děkujeme za pochopení.
Read More
Přijímací řízení Ekonomika a podnikání (3. 6. a 8. 6. 2020) – čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Přijímací řízení Ekonomika a podnikání (3. 6. a 8. 6. 2020) – čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Prosíme všechny uchazeče o studium, kteří se zúčastní školní části přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikáni dne 3. června 2020 anebo státní přijímací zkoušky dne 8. června 2020 aby s sebou do školy donesli vytištěné, vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení zde. Za nezletilé uchazeče musí čestné prohlášení podepsat jeho zákonný zástupce. Pokud nemáte možnost čestné prohlášení vytisknout a přinést, tiskopisy budou k dispozici v den konání zkoušky i na vrátnici školy. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůžeme uchazeči umožnit vstup do budovy školy. Děkujeme za pochopení.
Read More
Stanovisko školy ohledně zrušeného zájezdu do Itálie

Stanovisko školy ohledně zrušeného zájezdu do Itálie

Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybychom částku, kterou Vaše dítě zaplatilo za poznávací zájezd do Itálie, mohli použít jako zálohu na školné pro 1. pololetí 2020/2021. Školné má být dle smlouvy uhrazeno do 15. června. Vy byste tedy doplatili pouze rozdíl. Pokud s tímto návrhem nesouhlasíte, kontaktujte nás nejpozději do 10. 6. 2020 na email: studijnioddeleni@ssum.cz , napište nám číslo účtu a my Vám peníze vrátíme. Děkujeme. Za vedení školy Mgr. Marcela Pitrochová
Read More