Umělecké kurzy pro veřejnost

Home / Uncategorized / Umělecké kurzy pro veřejnost

umělecké kurzy pro veřejnost

POZOR termíny kurzů budou upraveny!

Střední škola uměleckomanažerská pořádá umělecké kurzy pro veřejnost pod vedením odborných pedagogů školy. Přihlásit se může opravdu každý! Chcete se naučit něco nového a zabavit se? Stačí vyplnit a poslat přihlášku.

Přihláška ke stažení ZDE.

V průběhu března a dubna organizuje škola následující kurzy. Délka celého kurzu je vždy 12 hodin a cena za jeden kurz je 1 500 Kč.

 

Úvod do praktické filmové tvorby
MgA. Petr Kačírek
25. 3., 1. 4. a 15. 4. 2017
Cílem kurzu je pokusit se tvořit. Není nutná žádná předchozí zkušenost s tvorbou filmovou ani jinou. Na začátku prozkoumáme svou přirozenost – vnímání a talent k vyjadřování, a ty se pokusíme během práce rozvinout. Společně najdeme téma, které každý sám nebo v malých štábech skrze film vyjádří.

 

Digitální kresba a malba
MgA. et Mgr. Jitka Rufferová
25. 3., 1. 4. a 15. 4. 2017
V průběhu kurzu se klient seznámí se základními nástroji a prostředím Adobe Photoshop. Za pomocí tabletu si vyzkouší digitální malbu. Klient si v průběhu kurzu vyzkouší kresbu, malbu zátiší a práci s vlastní fotografií v digitální malbě. Klient by měl na konci kurzu ovládat základní práci v tomto programu, aby byl schopný sám své nové zkušenosti dále rozvíjet. (V dalším termínu kurzu je možné opakovat to stejné, anebo rozvíjet tvorbu dále, navázat a věnovat se studiu figury, portrétu a vytvoření vlastní ilustrace, portrétu.)

 

Základy digitální typografie
Mgr. Matej Porubčan
1. 4., 15. 4. a 22. 4. 2017
V průběhu kurzu se klient naučí pracovat s typografií v prostředí softweru Adobe Illustrator. Mezi základní znalosti, které si klient vyzkouší, patří digitalizace a vektorizace ruční kresby s cílem vytvoření typografického plakátu. Součástí kurzu je i krátká přednáška na téma historie typografie a typografických pravidel. Klient si osvojí základní znalosti s oboru typografie, vyzkouší si práci s digitálním písmem a tak se zlepší jeho celkové povědomí o písmu, textu a designu.

 

Fotografie a kreativní myšlení
PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
25. 3., 1. 4. a 15. 4. 2017
Budeme se učit různé techniky, jak rozvinout svoji kreativitu pomocí média fotografie. Kurz je zaměřen, jak prakticky, tak teoreticky. Kurz je určen pro mírně pokročilé fotografy, tzn. pro ty, kteří již mají zkušenost s focením a dokáží ovládat fotoaparát
Během kurzu se klient seznámí nejen s praktickými radami, které se týkají postupu při fotografování, ale zaměříme se i na jednotlivé fotografické žánry. Podíváme se podrobně jak fotit krajinu, portrét, inscenovanou fotografii, módu a glamour tvůrčím způsobem. Na konci každého setkání obdrží účastníci seznam dobrovolných úkolů ke zpracování a konzultaci v příštím bloku. Hodiny budou zaměřeny na rozvoj kreativního myšlení, ukážeme si spoustu příkladů vizuálního řešení daného tématu, seznámíme se s tvorbou slavných i méně známých autorů, nahlédneme do historie i psychologie fotografického tvůrčího procesu.

 

Mediální gramotnost
MgA. Josef Fišer
25. 3., 1. 4. a 15. 4. 2017
Rozvoj schopnosti masmédia (televize, film, internet) číst, orientovat se v nich a rozpoznat různé manipulační techniky.
Cílem kurzu je, aby se klient naučil:
– dostat se pod povrch mediálních sdělení
– porozumět manipulativní podstatě masmédií
– naučí se být přirozeně aktivním divákem/čtenářem, nikoli jen pasivním konzumentem sdělení
– číst skrytější sdělení filmů, dokumentárních, publicistických i zpravodajských žánrů
– seznámí se s možnostmi a omezeními sociálních sítí ve vztahu ke společnosti a osobnímu rozvoji

 

Experimentální malba
Mgr. Libor Sigmund
22. 3., 29. 3. a 5. 4. 2017
Nevšední seznámení a nový pohled na klasické médium malby. Klient se naučí přemýšlet nad svojí tvorbou a vyjadřovat se originálním způsobem. Také si osvojí základní pravidla a techniky tvorby.

 

Pro více informací pište na mail: skola@ssum.cz

 

Těšíme se na naše kreativní setkání!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *