Přípravné kurzy MT 2019

Home / Přípravné kurzy MT 2019

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba byly ukončené v prosinci 2019. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na přípravné kurzy ve školním roce 2020/2021.

Střední škola uměleckomanažerská bude i ve školním roce 2019/2020 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci mohou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, jejich harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno.

Všechny kurzy probíhají v sobotu od 9.00 do 14.00 - tj. pět hodin každý den. Celkové trvání kurzu je 15 hodin. Jednotná cena za každý kurz je 1500 Kč. Kurzy probíhají paralelně ve dvou skupinách (skupina A a skupina B) - výuka v obou skupinách je identická, dělení je jenom z kapacitních důvodů.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu a text:
"Přípravné kurzy MT"

Zájemce je přihlášen na kurz až po připsání platby na bankovní účet školy.

V případě otázek směřujte své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz

BLOK 1 - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A KRESBA


Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní uměleckou přípravu v oblasti kresby a digitálního zpracování obrazu. Účastnící budou pracovat na různých kresebných cvičeních ve školním výtvarném ateliéru, později se přesunou do počítačové učebny, kde bude probíhat práce se softwarem Adobe Photoshop. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium, protože představuje elementární úvod do umělecké tvorby a poskytuje účastníkům náhled na fungování tvůrčího procesu, který uplatní nejenom v oblasti klasické i digitální kresby ale i v ostatních oborech. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin.

BLOK 2 - FILMOVÁ TVORBA


Přípravný kurz Filmová tvorba poskytne účastníkům základní pohled na tvorbu filmového díla. Součástí kurzu je teoretická příprava, seznámení se základními pojmy a tvůrčími procesy z oboru filmu ale i praktické cvičení, na kterých budou účastníci pracovat pod vedením našich odborníků. Další částí kurzu je úvod do problematiky psaní pro film, scénáristky a dramaturgie, které jsou pro vytvoření hodnotného díla naprostou nezbytností. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin.

BLOK 3 - FOTOGRAFIE


Cílem kurzu Fotografie je komplexní umělecká a teoretická příprava účastníků v oblasti fotografie. Kurz se věnuje nejenom technickým a praktickým aspektům fotografování, ale je zaměřen i na koncepční stránku fotografování. Účastníkům poskytne znalosti a zručnosti, které mohou využít při tvorbě domácích prací k talentové zkoušce, ale i ve vlastní volné tvorbě. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin.

BLOK 4 - DĚJINY UMĚNÍ A VŠEOBECNÝ PŘEHLED


Kurz Dějiny umění a všeobecný přehled poskytuje základní znalosti z oboru dějin umění, které jsou na základních školách opomíjeným tématem, pro studium na umělecké škole jsou ale nezbytností. Kurz také rozvíjí znalosti účastníků ohledně společenského a kulturního dění v regionu a ve světě. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium jako nejlepší přípravu na test, který je součástí talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin.