Vytvarný ateliér

Home / Vytvarný ateliér

výtvarný ateliér

vyučující

Mgr. Libor Sigmund

klauzury léto 2019klauzury zima 2019

Mgr. Libor Sigmund

Mgr. Libor Sigmund

Odborné kreslení MT3

Vernisáž Cyril Zikuška

a

klauzury léto 2018

Mgr. Libor Sigmund

Mgr. Libor Sigmund

klauzury zima 2018

klauzury léto 2017

kresba

grafika

Malba

Prostorová tvorba

konceptuální tvorba