Vytvarný ateliér

Home / Vytvarný ateliér

vyučující

MgA. Veronika Zubíková

MgA. Mgr. Jitka Rufferová

Mgr. Art. Lukáš Freytag

Ve výtvarném ateliéru si studenti SŠUM osvojují výrazové prostředky kresby, grafiky a malby.

Smyslem výuky je vést studenty k chápání výtvarné tvorby jako univerzálního komunikačního nástroje.

Studenti prochází klasickou průpravou figurální kresby dle modelu a pomocí rozmanitých výtvarných cvičení získávají komplexní dovednosti výstavby obrazu, ilustrace, animace, komiksu nebo filmového storyboardu. Důležitou složkou studia je také rozvoj individuálního projevu každého studenta, který je postupně veden k vytvoření vlastního specifického rukopisu v užité i volné tvorbě.

Nabyté schopnosti studenti uplatňují nejen v rámci výtvarného ateliéru, ale také napříč dalšími odbornými předměty.

Klauzury Leden 2024

Ukázky studentských prací

Práce z předchozích let