Školné

Home / Školné

Školné

Žáci anebo jejich zákonní zástupci podepisují slmouvu o studiu, které součástí je i dodatek upravující výši školného na daný rok.
Žák po vykonání přijímací zkoušky a přijetí na studium podepíše smlouvu o studiu a zaplatí polovinu školného.

Výše školného pro obor:

  • Ekonomika a podnikání: 20 000 Kč / rok
  • Multimediální tvorba: 20 000 Kč / rok