Přípravné kurzy

Home / Přípravné kurzy

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

/update 27. 11. 2017/

Pro velký zájem se škola rozhodla uspořádat druhý kurz Dějiny umění a všeobecný rozhled, na kterém je místo pro dalších 30 zájemců. Kurz se bude realizovat v termínech 9. 12. a 16. 12. 2017 vždy od 9.00 do 12.00 pod vedením Mgr. Ivana Hostašu. Přihlásit se můžete přes e-mail na adrese porubcan@ssum.cz. 

Přípravný kurz Fotografie je ukončen.

Přípravný kurz Film je ukončen.

Přípravný kurz Kresba je plně obsazen.

Děkujeme Vám za Váš zájem o naší školu!

Pro velký zájem se škola rozhodla ve školním roce 2017/2018 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci můžou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, kterých harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno. V případě zájmu o více kurzů, vyplňte přihlášku na každý kurz zvlášť.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Platbu prosím proveďte nejpozději 5 dní před začátkem kurzu. Variabilní symbol zvolte podle kurzu, kterého se zúčastníte:
1. Fotografie - variabilní symbol: 201701
2. Film - variabilní symbol: 201702
3. Kresba - variabilní symbol: 201703
4. Dějiny umění a všeobecný rozhled: 201704
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu.

V případě otázek pište prosím své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz


BLOK 1 - FOTOGRAFIE

Cílem kurzu je obeznámit účastníky se základy práce s digitální zrcadlovkou a poskytnout nezbytné znalosti z oboru fotografie. Součástí bloku jsou taky 3 hodiny výuky práce v programu Adobe Photoshop, během kterých se účastníci naučí základy editování fotografií. Celkové trvání výuky je 9 hodin.

přípravné kurzy


 

BLOK 2 - FILM

Cílem kurzu je poskytnout zájemcům základné znalosti z oboru filmu, které pak můžou využít ve vlastní tvorbě. Zájemci se obeznámí se základy práce s digitální kamerou, rovněž jim budou vysvětlené užitečné pojmy z teorie a praxe, jako kompozice, svícení, záběr a podobně. Součástí bloku jsou i 3 hodiny výuky psaní pro film, během kterých se zájemci seznámí procesem tvorby literárních předloh pro film. Celková trvání výuky je 9 hodin.


 

BLOK 3 - KRESBA

V bloku se zájemci o studium seznámí se základy kresby figury, portrétu anebo zátiší. Úvod do kreativního myšlení je vhodný pro všechny zájemce o studium.  Získané znalosti zájemci uplatní u praktické části talentové zkoušky, stejně jako u samostatné tvorby domácích prací. Celkové trvání výuky je 6h.


 

BLOK 4 - DĚJINY UMĚNÍ A VŠOBECNÝ ROZHLED

Kurz slouží jako příprava pro test z dějin umění a všeobecného rozhledu, který je součástí talenových zkoušek. Kurz doporučujeme absolvovat všem zájemcům o studium, protože zkušenosti z minulých let ukazují, že test je tradičně nejproblematičtější částí přijímacího pohovoru. Zájemce čeká intenzivní výuka z oblasti dějin umění a současné kultury. Celkové trvání kurzu je 6 hodin.