Přípravné kurzy MT 2021

Home / Přípravné kurzy MT 2021

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

Přípravné kurzy pro školní rok 2021/2022 byly ukončeny v prosinci 2021. Všemu účastníkům kurzů děkujeme a přejeme hodně štěstí u talentových zkoušek!

Střední škola uměleckomanažerská bude i ve školním roce 2021/2022 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci mohou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, jejich harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce.

Všechny kurzy probíhají v sobotu od 9.00 do 14.00 - tj. pět hodin každý den. Celkové trvání kurzu je podle kurzu 10 anebo 15 hodin. Celková cena za kurz o 10 hodinách je 800 Kč, za kurz o 15 hodinách 1200 Kč.

Ke kurzům se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete ve spodní části těchto stránek. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu a text:
"PK MT"

Zájemce je přihlášen na kurz až po připsání platby na bankovní účet školy.

V případě otázek směřujte své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní uměleckou přípravu v oblasti kresby a digitálního zpracování obrazu. Účastnící budou pracovat na různých kresebných cvičeních ve školním výtvarném ateliéru, později se přesunou do počítačové učebny, kde bude probíhat práce se softwarem Adobe Photoshop. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium, protože představuje elementární úvod do umělecké tvorby a poskytuje účastníkům náhled na fungování tvůrčího procesu, který uplatní nejenom v oblasti klasické i digitální kresby ale i v ostatních oborech. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin a cena za kurz je 800 Kč.

1. 10. 2022 Úvod do počítačové grafiky MgA. Jakub Tomašík
8. 10. 2022 Úvod do kresby MgA. et Mgr. Jitka Rufferová

Cílem kurzu Fotografie je komplexní umělecká a teoretická příprava účastníků v oblasti fotografie. Kurz se věnuje nejenom technickým a praktickým aspektům fotografování, ale je zaměřen i na koncepční stránku fotografování. Účastníkům poskytne znalosti a zručnosti, které mohou využít při tvorbě domácích prací k talentové zkoušce, ale i ve vlastní volné tvorbě. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin. Cena za kurz je 800 Kč.

15. 10. 2022 Úvod do fotografie I. MgA. Michal Reichstäter
22. 10. 2022 Úvod do fotografie II. Mgr. Jana Ovčáčková

Přípravný kurz Filmová tvorba poskytne účastníkům základní pohled na tvorbu filmového díla. Součástí kurzu je teoretická příprava, seznámení se základními pojmy a tvůrčími procesy z oboru filmu ale i praktické cvičení, na kterých budou účastníci pracovat pod vedením našich odborníků. Další částí kurzu je úvod do problematiky psaní pro film, scénáristky a dramaturgie, které jsou pro vytvoření hodnotného díla naprostou nezbytností. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin. Cena za kurz je 1200 Kč.

5. 11. 2022 Úvod do scénáristiky JUDr. Jaroslav Kravka
12. 11. 2022 Úvod do filmové tvorby I. MgA. Petr Kačírek
26. 11. 2022 Úvod do filmové tvorby II. MgA. Josef Fišer

Kurz Dějiny umění a všeobecný přehled poskytuje základní znalosti z oboru dějin umění, které jsou na základních školách opomíjeným tématem, pro studium na umělecké škole jsou ale nezbytností. Kurz také rozvíjí znalosti účastníků ohledně společenského a kulturního dění v regionu a ve světě. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium jako nejlepší přípravu na test, který je součástí talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba. Kurz probíhá protřednictvím webináře v podobě živého vysílání na platformě YouTube. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin. Cena za kurz je 800 Kč.

3. 12. 2022 Dějiny umění a všeobecný rozhled I. Mgr. Kristýna Nesrstová
17. 12. 2022 Dějiny umění a všeobecný rozhled II. Mgr. Kristýna Nesrstová

Všechny kurzy jsou již ukončené, momentálně není možné podat přihlášku do žádného kurzu.