Přípravné kurzy MT 2020

Home / Přípravné kurzy MT 2020

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

Přípravné kurzy pro školní rok 2020/2021 jsou ukončené. Přihlášení k přípravným kurzům v školním roce 2021/2022 bude možné od konce června 2021.

Z důvodu vládních opatření není možné, abychom přípravné kurzy organizovali v původně zamýšlené podobě. Informace ohledně úpravy organizace kurzů naleznete níže na stránkách u každého kurzu. Prosíme o seznámení s upravenými podmínkami předtím, než podáte přihlášku na kurz.

O dalším vývoji a případných změnách budeme informovat na stránkách školy, školním facebooku a prostřednictvím e-mailové komunikace.

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Střední škola uměleckomanažerská bude i ve školním roce 2020/2021 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci mohou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, jejich harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno.

Všechny kurzy probíhají v sobotu od 9.00 do 14.00 - tj. pět hodin každý den. Celkové trvání kurzu je podle kurzu 10 anebo 15 hodin. Celková cena za kurz o 10 hodinách je 800 Kč, za kurz o 15 hodinách 1200 Kč.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu a text:
"PK MT"

Zájemce je přihlášen na kurz až po připsání platby na bankovní účet školy.

V případě otázek směřujte své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní uměleckou přípravu v oblasti kresby a digitálního zpracování obrazu. Účastnící budou pracovat na různých kresebných cvičeních ve školním výtvarném ateliéru, později se přesunou do počítačové učebny, kde bude probíhat práce se softwarem Adobe Photoshop. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium, protože představuje elementární úvod do umělecké tvorby a poskytuje účastníkům náhled na fungování tvůrčího procesu, který uplatní nejenom v oblasti klasické i digitální kresby ale i v ostatních oborech. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin a cena za kurz je 800 Kč.

1. 10. 2022 Úvod do počítačové grafiky MgA. Jakub Tomašík
8. 10. 2022 Úvod do kresby MgA. et Mgr. Jitka Rufferová

Vzhledem k opatřením ohledně šíření nemoci COVID-19 bohužel není možné, aby škola realizovala přípravný kurz Fotografie v podobě, která by splňovala kvalitativní kritéria, které klademe na organizaci kurzů. Proto se vedení školy rozhodlo kurz Fotografie úplně zrušit. Přihlášeným účastníkům bude navrácené kurzovné v plné výši. Jako dostupnou alternativu nabízíme možnost online konzultace fotografického portfolia. Pokud budete mít o konzultaci zájem, zašlete prosím Vaše práce na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Cílem kurzu Fotografie je komplexní umělecká a teoretická příprava účastníků v oblasti fotografie. Kurz se věnuje nejenom technickým a praktickým aspektům fotografování, ale je zaměřen i na koncepční stránku fotografování. Účastníkům poskytne znalosti a zručnosti, které mohou využít při tvorbě domácích prací k talentové zkoušce, ale i ve vlastní volné tvorbě. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin. Cena za kurz je 800 Kč.

15. 10. 2022 Úvod do fotografie I. MgA. Michal Reichstäter
22. 10. 2022 Úvod do fotografie II. Mgr. Jana Ovčáčková

Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením ohledně šíření nemoci COVID-19, není možné, aby SŠUM organizovala přípravný kurz Filmová tvorba v předem avizovaném termínu a podobě. Abychom zachovali v maximální možné míře možnost přípravy zájemců o studium k talentové zkoušce, přistoupili jsme k následujícím krokům:

  1. Kurz proběhne prostřednictvím distanční výuky jako skupinový videohovor v aplikaci Google Classroom. Všem účastníkům budou rozeslány přihlašovací údaje do systému a stručný postup přihlášení. Informace budou odesílané na e-mailové schránky, které účastníci kurzu vyplnili v přihlášce ke kurzu.
  2. Rozsah a termíny kurzu budou upravené. Přípravný kurz Filmová tvorba proběhne v termínech 14. a 21. listopadu 2020 vždy od 9.00 do 12.00. Celkový rozsah výuky se tedy zmenší z původních 15 na 6 hodin.
  3. V souvislosti s bodem 2 bude všem účastníkům kurzu vrácená částka 600 Kč, tedy 50% původní ceny za kurz. Nově přihlášení účastníci provedou platbu ve výši 600 Kč.

Pokud o kurz za změněných podmínek nebudete mít zájem, odhlaste se prosím prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail porubcan@ssum.cz

Přípravný kurz Filmová tvorba poskytne účastníkům základní pohled na tvorbu filmového díla. Součástí kurzu je teoretická příprava, seznámení se základními pojmy a tvůrčími procesy z oboru filmu ale i praktické cvičení, na kterých budou účastníci pracovat pod vedením našich odborníků. Další částí kurzu je úvod do problematiky psaní pro film, scénáristky a dramaturgie, které jsou pro vytvoření hodnotného díla naprostou nezbytností. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin. Cena za kurz je 1200 Kč.
5. 11. 2022 Úvod do scénáristiky JUDr. Jaroslav Kravka
12. 11. 2022 Úvod do filmové tvorby I. MgA. Petr Kačírek
26. 11. 2022 Úvod do filmové tvorby II. MgA. Josef Fišer

Kurz Dějiny umění a všeobecný rozhled bude probíhat v předem ohlášených termínech. Bohužel není možné, aby kurz probíhal za osobní přítomností žáků, proto bude realizován prostřednictvím přímého přenosu přednášky z budovy školy. Všechny informace obdrží účastníci kurzu na e-mailovou adresu, která byla uvedená v přihlášce ke kurzu. Přímý přenos bude zahájen v sobotu 28. listopadu v 9.00, kurz pak bude pokračovat následující dvě soboty 5. a 12. prosince vždy od 9.00.

Kurz Dějiny umění a všeobecný přehled poskytuje základní znalosti z oboru dějin umění, které jsou na základních školách opomíjeným tématem, pro studium na umělecké škole jsou ale nezbytností. Kurz také rozvíjí znalosti účastníků ohledně společenského a kulturního dění v regionu a ve světě. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium jako nejlepší přípravu na test, který je součástí talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin. Cena za kurz je 1200 Kč.

3. 12. 2022 Dějiny umění a všeobecný rozhled I. Mgr. Kristýna Nesrstová
17. 12. 2022 Dějiny umění a všeobecný rozhled II. Mgr. Kristýna Nesrstová