Přípravné kurzy MT 2020

Home / Přípravné kurzy MT 2020

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

Vzhledem k opatřením ohledně šíření nemoci COVID-19 není možné, aby škola realizovala přípravný kurz Fotografie v předem ohlášeném termínu, tedy v sobotu 17. a 24. října 2020. Proto vedení školy rozhodlo o přesunu kurzu a změně celkové organizace.

Kurz bude nově probíhat v podobě odpolední výuky na SŠUM v pracovní dny, vždy od 14.00 do 17.00. Předpokládaný termín realizace je druhá polovina listopadu, konkrétní termíny přípravných kurzů oznámíme včas s ohledem na vývoj opatření souvisejících s nemocí COVID-19.

U ostatních kurzů prozatím počítáme s tím, že se odehrají ve stanoveném termínu bez omezení – případné změny včas oznámíme.

O dalším vývoji a případných změnách budeme informovat na stránkách školy, školním facebooku a prostřednictvím e-mailové komunikace.

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Střední škola uměleckomanažerská bude i ve školním roce 2020/2021 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci mohou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, jejich harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno.

Všechny kurzy probíhají v sobotu od 9.00 do 14.00 - tj. pět hodin každý den. Celkové trvání kurzu je podle kurzu 10 anebo 15 hodin. Celková cena za kurz o 10 hodinách je 800 Kč, za kurz o 15 hodinách 1200 Kč.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu a text:
"PK MT"

Zájemce je přihlášen na kurz až po připsání platby na bankovní účet školy.

V případě otázek směřujte své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní uměleckou přípravu v oblasti kresby a digitálního zpracování obrazu. Účastnící budou pracovat na různých kresebných cvičeních ve školním výtvarném ateliéru, později se přesunou do počítačové učebny, kde bude probíhat práce se softwarem Adobe Photoshop. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium, protože představuje elementární úvod do umělecké tvorby a poskytuje účastníkům náhled na fungování tvůrčího procesu, který uplatní nejenom v oblasti klasické i digitální kresby ale i v ostatních oborech. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin a cena za kurz je 800 Kč.

3. 10. 2020 Úvod do kresby MgA. et Mgr. Jitka Rufferová
10. 10. 2020 Úvod do počítačové grafiky MgA. et Mgr. Jitka Rufferová

Cílem kurzu Fotografie je komplexní umělecká a teoretická příprava účastníků v oblasti fotografie. Kurz se věnuje nejenom technickým a praktickým aspektům fotografování, ale je zaměřen i na koncepční stránku fotografování. Účastníkům poskytne znalosti a zručnosti, které mohou využít při tvorbě domácích prací k talentové zkoušce, ale i ve vlastní volné tvorbě. Celkový rozsah kurzu je 10 hodin. Cena za kurz je 800 Kč.

17. 10. 2020 Úvod do fotografie I. PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
24. 10. 2020 Úvod do fotografie II. PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.

Přípravný kurz Filmová tvorba poskytne účastníkům základní pohled na tvorbu filmového díla. Součástí kurzu je teoretická příprava, seznámení se základními pojmy a tvůrčími procesy z oboru filmu ale i praktické cvičení, na kterých budou účastníci pracovat pod vedením našich odborníků. Další částí kurzu je úvod do problematiky psaní pro film, scénáristky a dramaturgie, které jsou pro vytvoření hodnotného díla naprostou nezbytností. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin. Cena za kurz je 1200 Kč.

7. 11. 2020 Úvod do filmové tvorby I. MgA. Josef Fišer
14. 11. 2020 Úvod do filmové tvorby II. MgA. Josef Fišer
21. 11. 2020 Scénáristika a dramaturgie JUDr. Jaroslav Kravka

Kurz Dějiny umění a všeobecný přehled poskytuje základní znalosti z oboru dějin umění, které jsou na základních školách opomíjeným tématem, pro studium na umělecké škole jsou ale nezbytností. Kurz také rozvíjí znalosti účastníků ohledně společenského a kulturního dění v regionu a ve světě. Kurz doporučujeme všem zájemcům o studium jako nejlepší přípravu na test, který je součástí talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba. Celkový rozsah kurzu je 15 hodin. Cena za kurz je 1200 Kč.

28. 11. 2020 Dějiny umění a všeobecný rozhled I. Mgr. Ivan Hostaša
5. 12. 2020 Dějiny umění a všeobecný rozhled II. Mgr. Ivan Hostaša
12. 12. 2020 Dějiny umění a všeobecný rozhled III. Mgr. Ivan Hostaša