Přípravné kurzy 2018

Home / Přípravné kurzy 2018

Přípravné kurzy pro obor Multimediální tvorba

/Update 12. 11. 2018.

Kurzy Fotografie a Fotografie II. jsou ukončené.

Kurzy Film a Film II. jsou ukončené.

Kurzy Kresba I. a Kresba II. jsou plně obsazené.

Kurz Dějiny umění a všeobecný rozhled je plně obsazen./

Pro velký zájem se škola rozhodla i ve školním roce 2018/2019 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci můžou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, jejich harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno. V případě zájmu o více kurzů, vyplňte přihlášku na každý kurz zvlášť.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Platbu prosím proveďte nejpozději 5 dní před začátkem kurzu. Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu a text:
"Přípravné kurzy - platba"

V případě otázek směřujte své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz

BLOK 1 - FOTOGRAFIE


Cílem kurzu je obeznámit účastníky se základy práce s digitální zrcadlovkou a poskytnout nezbytné znalosti z oboru fotografie. Součástí bloku jsou 3 hodiny výuky práce v programu Adobe Photoshop, během kterých se účastníci naučí základy editování fotografií. Celkové trvání výuky je 9 hodin.


přípravné kurzy
přípravné kurzyBLOK 2 - FILM


Cílem kurzu je poskytnout zájemcům základní znalosti z oboru filmu, které pak můžou využít ve vlastní tvorbě. Zájemci se seznámí se základy práce s digitální kamerou, rovněž jim budou vysvětlené užitečné pojmy z teorie a praxe, jako kompozice, svícení, záběr a podobně. Součástí bloku jsou 3 hodiny výuky psaní pro film, během kterých se zájemci seznámí procesem tvorby literárních předloh pro film. Celková trvání výuky je 9 hodin.


BLOK 3 - KRESBA


V bloku se zájemci o studium seznámí se základy kresby figury, portrétu anebo zátiší. Úvod do kreativního myšlení je vhodný pro všechny zájemce o studium.  Získané znalosti zájemci uplatní u praktické části talentové zkoušky, stejně jako u samostatné tvorby domácích prací. Celkové trvání výuky je 6h.BLOK 4 - DĚJINY UMĚNÍ A VŠEOBECNÝ ROZHLED


Kurz slouží jako příprava pro test z dějin umění a všeobecného rozhledu, který je součástí talenových zkoušek. Kurz doporučujeme absolvovat všem zájemcům o studium, protože zkušenosti z minulých let ukazují, že test je tradičně nejproblematičtější částí přijímacího pohovoru. Zájemce čeká intenzivní výuka z oblasti dějin umění a současné kultury. Celkové trvání kurzu je 6 hodin.