Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDE

 

obor Ekonomika podnikání (RŮŽOVÁ přihláška)

Písemná část přijímací zkoušky se koná z ČJ a M.
Součastí přijímací zkoušky je osobní pohovor ve vybraném ateliéru.
Pohovor do ateliéru se bude konat v sobotu 8. DUBNA.
Termín přijímací zkoušky – středa 12. DUBNA 2017 a středa 19. DUBNA 2017 / více informací ZDE
KRITERIA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

obor Multimediální tvorba (MODRÁ přihláška)

Talentová zkouška
Kritéria pro přijetí:
1) Domácí práce v libovolném počtu (videa, fotografie, prezentace, scénáře, výtvarná díla,…)
2) Pohovor
3) Orientační test
4) Realizace zadaného tématu
5) Průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
Uchazeči předloží domácí práce přímo v budově školy (vrátnice) ve středu 4. ledna 2017 od 9.30 do 14 hodin. Práce je možné zaslat na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do středy 4. ledna 2017.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora!
Samotná talentová zkouška se uskuteční v SOBOTU 7. ledna 2017.
Více informací  a harmonogram talentové zkoušky naleznete ZDE
KONZULTACE k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)