Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

obor Multimediální tvorba (MODRÁ přihláška)

Uchazeči o studium na oboru Multimediální tvorba absolvují talentovou zkoušku.

Přihláška na talentové zkoušky v oboru Multimediální tvorba se podává nejpozději do 29. listopadu 2019.

Talentová zkouška bude probíhat ve dvou kolech:

V rámci prvního kola se budou hodnotit:
1) Domácí práce v libovolném počtu (videa, fotografie, prezentace, scénáře, výtvarná díla,…)
2) Průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

Uchazeči, kteří úspěšně absolvují první kolo, budou přizvání ke druhému kolu, kde se bude hodnotit:
1) Orientační test z dějin umění a všeobecného rozhledu
2) Osobní pohovor s uchazečem
3) Realizace zadaného tématu

Uchazeči předloží domácí práce osobně přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději v pondělí 2. prosince 2019 do 14 hodin. Práce je možné zaslat poštou na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do čtvrtku 29. listopadu 2019. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora.

První kolo talentové zkoušky probíhá interně ve škole bez účasti uchazečů.

Úspěšní uchazeči budou přizváni ke druhému kolu, které se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 v budově školy.

KONZULTACE k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376.

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDE