Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDE

obor Multimediální tvorba (MODRÁ přihláška)

Talentová zkouška
Kritéria pro přijetí:

Přihláška na talentové zkoušky v oboru Multimediální tvorba se podává nejpozději do 30. listopadu 2018.

1) Domácí práce v libovolném počtu (videa, fotografie, prezentace, scénáře, výtvarná díla,…)
2) Pohovor
3) Orientační test
4) Realizace zadaného tématu
5) Průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

Uchazeči předloží domácí práce přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 9.30 do 14 hodin. Práce je možné zaslat poštou na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do středy 19. prosince 2018. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora!

Samotná talentová zkouška se uskuteční v SOBOTU 5. ledna 2019.

Více informací a kriteria hodnocení talentové zkoušky naleznete ZDE

KONZULTACE k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376

Obor Ekonomika podnikání (RŮŽOVÁ přihláška)

Přijímací zkoušky na obor Ekonika a podnikání se uskuteční v termínech 12. a 16. dubna 2019 podle vyhlášky Miniterstva školství.