Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDEObor Ekonomika podnikání (RŮŽOVÁ přihláška)

Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 1. března 2019.

Přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikání se uskuteční v termínech 12. a 15. dubna 2019 podle vyhlášky Miniterstva školství.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Pohovor v ateliéru se uskuteční v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00. Uchazeči budou rozděleni do skupin podle ateliéru, ve kterém mají zájem studovat.

Uchazeči, kteří se nezúčastnili talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba a mají zájem o studium v Multimediálním ateliéru, musí v rámci pohovoru odevzdat k hodnocení domácí práce (libovolný počet / libovolné médium).