Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDE

obor Multimediální tvorba (MODRÁ přihláška)

Talentová zkouška
Kritéria pro přijetí:

1) Domácí práce v libovolném počtu (videa, fotografie, prezentace, scénáře, výtvarná díla,…)
2) Pohovor
3) Orientační test
4) Realizace zadaného tématu
5) Průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

Uchazeči předloží domácí práce přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději ve středu 3. ledna 2018 od 9.30 do 14 hodin. Práce je možné zaslat na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do středy 3. ledna 2018. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora!

Samotná talentová zkouška se uskuteční v SOBOTU 6. ledna 2018.

Více informací  a harmonogram talentové zkoušky naleznete ZDE /dokument bude aktualizován/

KONZULTACE k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376

Obor Ekonomika podnikání (RŮŽOVÁ přihláška)

Písemná část přijímací zkoušky se koná z ČJ a M.
Součastí přijímací zkoušky je osobní pohovor ve vybraném ateliéru.
Pohovor do ateliéru se bude konat v sobotu 8. DUBNA.
Termín přijímací zkoušky – středa 12. DUBNA 2018 a středa 16. DUBNA 2018 / více informací ZDE
KRITERIA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY /dokument bude aktualizován/