Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení

Přijímací řízení

VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDEObor Ekonomika podnikání (RŮŽOVÁ přihláška)

Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 1. března 2019.

Přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikání se uskuteční v termínech 12. a 15. dubna 2019 podle vyhlášky Miniterstva školství.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Pohovor v ateliéru se uskuteční v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00. Uchazeči budou rozděleni do skupin podle ateliéru, ve kterém mají zájem studovat.

Uchazeči, kteří se zúčastnili talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba, již pohovor absolvovali a nevyžaduje se jejich další účast.

Uchazeči, kteří se nezúčastnili talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba a mají zájem o studium v Multimediálním ateliéru, musí v rámci pohovoru odevzdat k hodnocení domácí práce (libovolný počet / libovolné médium).