Přijímací řízení MT

Home / Přijímací řízení MT

Přijímací řízení

obor Multimediální tvorba (MODRÁ přihláška)

Uchazeči o studium na oboru Multimediální tvorba absolvují talentovou zkoušku.

Prosím pozor, změna!

Z rozhodnutí vedení školy bude talentová zkouška probíhat pouze v jednom kole.

Talentová zkouška se bude konat v sobotu 11. ledna 2020.

Prosíme všechny uchazeče, aby se v termínu dostavili do školy.

Podrobné informace a harmonogram naleznete v dokumentu zde.

V rámci talentové zkoušky se budou hodnotit:

  • Domácí práce v libovolném rozsahu (literární díla, výtvarná díla, videa, fotografie, grafika, instalace, … apod.)
  • Školní práce – zpracování zadaného tématu talentové zkoušky přímo na místě.
  • Orientační test z dějin umění a všeobecného rozhledu.
  • Pohovor s komisí.
  • Hodnocení prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.

Uchazeči předloží domácí práce osobně přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději v pondělí 2. prosince 2019 do 14 hodin. Práce je možné zaslat poštou na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do čtvrtku 29. listopadu 2019. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora.

KONZULTACE k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376.