Přijímací řízení MT

Home / Přijímací řízení MT

Přijímací řízení

obor Multimediální tvorba 82-41-M/17

Přihláška ke vzdělávání na oboru Multimediální tvorba se podává nejpozději do 30. listopadu 2020.Tiskopis přihlášky je dostupný na stránkách Ministerstva školství. Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 vydalo MŠMT nový tiskopis přihlášky, prosíme o kontrolu, jestli Vám na ZŠ vydali novou verzi přihlášky.

Přihlášku je možné podat osobně v budově školy anebo poslat poštou na korespondenční adresu školy. Přihláška musí být potvrzena základní školou, kterou uchazeč navštěvuje. Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376.

Uchazeči o studium na oboru Multimediální tvorba absolvují talentovou zkoušku.

Talentová zkouška se bude konat v sobotu 9. ledna 2021.

Podrobné informace a harmonogram naleznete v dokumentu zde.

V rámci talentové zkoušky se budou hodnotit:

  • Domácí práce v libovolném rozsahu (literární díla, výtvarná díla, videa, fotografie, grafika, instalace, … apod.)
  • Orientační test z dějin umění a všeobecného rozhledu. Ukázka testu z loňských talentových zkoušek.
  • Pohovor s komisí.
  • Hodnocení prospěchu za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ. (Dle nařízení MŠMT hodnocení za druhé pololetí 8. třídy ve školním roce 2019/2020 nesmí být součástí hodnocení v rámci přijímacího řízení. Do přihlášky se vypisuje hodnocení za 1. a 2. pololetí sedmé třídy a za 1. a 2. pololetí osmé třídy. K hodnocení za 2. pololetí osmé třídy se nepřihlíží, dodává se jenom jako potvrzení o absolvování ročníku.)

Uchazeči předloží domácí práce osobně přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději v úterý 1. prosince 2020 do 14 hodin. Práce je možné zaslat poštou na adresu školy v digitální podobě na DVD, CD nebo flash disku, a to nejpozději do čtvrtku 26. listopadu 2020. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora. Práce je možné vrátit uchazečům až po ukončení přijímacího řízení - tedy nejdříve v sobotu 9. ledna po skončení talentové zkoušky.

Konzultace k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Střední škola uměleckomanažerská organizuje přípravné kurzy k talentové zkoušce, které jsou nejlepším způsobem, jak zvýšit své šance u přijímacího řízení. Více informací k přípravným kurzům naleznete zde.