Přijímací řízení MT

Home / Přijímací řízení MT

Přijímací řízení

obor Multimediální tvorba 82-41-M/17

 

Přihláška ke vzdělávání na oboru Multimediální tvorba se podává nejpozději do 30. listopadu 2022.Tiskopis přihlášky je dostupný na stránkách Ministerstva školství. Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 vydalo MŠMT nový tiskopis přihlášky, prosíme o kontrolu, jestli Vám na ZŠ vydali novou verzi přihlášky.

Přihlášku je možné podat osobně v budově školy anebo poslat poštou na korespondenční adresu školy. Přihláška musí být potvrzena základní školou, kterou uchazeč navštěvuje. Pokud posíláte přihlášku poštou, ověřte si prosím její doručení na telefonním čísle: 547 221 376.

 

Uchazeči o studium na oboru Multimediální tvorba absolvují talentovou zkoušku.

Talentová zkouška se bude konat v sobotu 7. ledna 2023.

 

Podrobné informace a harmonogram naleznete v dokumentu zde. Dokument bude aktualizován

 

V rámci talentové zkoušky se budou hodnotit:

  • Domácí práce v libovolném rozsahu (literární díla, výtvarná díla, videa, fotografie, grafika, instalace, … apod.)
  • Orientační test z dějin umění a všeobecného rozhledu. Ukázka testu z loňských talentových zkoušek.
  • Pohovor s komisí.
  • Školní zadání, které uchazeč vypracuje přímo na místě v den talentové zkoušky.
  • Hodnocení prospěchu za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

Také zveme všechny rodiče uchazečů na krátké setkání s ředitelem školy, které proběhne v den talenové zkoušky ve školním kinosálu podle časového rozpisu níže:

  • příjmení uchazeče začínající písmeny A - M: v 9.30
  • příjmení uchazeče začínající písmeny M - Ž: v 10.30

 

Uchazeči předloží domácí práce osobně přímo v budově školy (vrátnice) nejpozději ve čtvrtek 1. prosince 2022 do 14 hodin. Práce je možné zaslat poštou na adresu školy v digitální podobě na flash disku, a to nejpozději do středy 23. listopadu 2022. Práce, které budou doručeny později, nebudou hodnocené.
Všechny práce musí být řádně označeny jménem autora. Práce je možné vrátit uchazečům až po ukončení přijímacího řízení - tedy nejdříve v sobotu 7. ledna 2023 po skončení talentové zkoušky.

Konzultace k talentovým zkouškám probíhají po předchozí domluvě s vedoucím multimediálního ateliéru Mgr. Matejem Porubčanem. (porubcan@ssum.cz)

Střední škola uměleckomanažerská organizuje přípravné kurzy k talentové zkoušce, které jsou nejlepším způsobem, jak zvýšit své šance u přijímacího řízení. Více informací k přípravným kurzům naleznete zde.