Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01


Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 2. března 2020.

Přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikání se uskuteční v termínech 14. a 15. dubna 2020 podle vyhlášky Miniterstva školství.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete zde

Pohovor v ateliéru se uskuteční v sobotu 18. 4. 2020 od 9.00. Uchazeči budou rozděleni do skupin podle ateliéru, ve kterém mají zájem studovat.


Uchazeči, kteří se nezúčastnili talentové zkoušky na oboru Multimediální tvorba a mají zájem o studium v Multimediálním ateliéru, musí v rámci pohovoru odevzdat k hodnocení domácí práce (libovolný počet / libovolné médium).


VZORY PŘIHLÁŠEK PRO JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE ZDE