Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01


Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 1. března 2021.


Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2021/2022 jsou dostupné zde.


Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání se koná v sobotu 15. května 2021 v 8.00.

Všichni účastnící přijímacího řízení musí při vstupu do budovy školy předložit negativní test na onemocnění COVID-19. Vstup do budovy školy nebude umožněn třetím osobám - rodičům, zákonným zástupcům ani doprovodním osobám.