Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01


Termíny a data na téhle stránce nejsou aktuální - informace budeme průběžně doplňovat.


Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 2. března 2020.


Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2020/2021 jsou dostupné zde.


Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání se koná ve středu 3. 6. 2020 v 9.00.

Žáci u vrátnice při prezenci nahlásí, který ateliér si zvolili (dramatický, hudební nebo grafický). Dle zájmu budou rozděleni do jednotlivých ateliérů, kde proběhne přijímací zkouška.

  • Dramatický ateliér – improvizace na dané téma + přednes připraveného textu nebo básně
  • Hudební ateliér – zpěv nebo hra na hudební nástroj
  • Grafický ateliér – možnost volby: kresba, malba, počítačová malba (kreslící pomůcky a tablety si prosím vezměte s sebou)

Předpokládaný konec kolem 12.00.

Rodiče vzhledem k dané situaci mohou děti doprovodit pouze ke škole.


Jednotná přijímací zkouška na obor Ekonomika a podnikání se uskuteční v termínu 8. června 2020 podle vyhlášky Miniterstva školství.