Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01


Informace níže na stránce jsou neaktuální. Stránka bude aktualizována v průběhu ledna 2022.


Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se odevzdává nejpozději 1. března 2021.


Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2021/2022 jsou dostupné zde.


Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání se koná v sobotu 15. května 2021 v 8.00.

Uchazeči o studium absolvují jenom školní přijímací zkoušku, v letošním roce SŠUM neorganizuje jednotnou přijímací zkoušku.

Prosíme uchazeče, aby se připravili na pohovor v ateliéru. V případě zájmu o hudební ateliér si připravte alespoň dvě skladby. V případě zájmu o dramatický ateliér si připravte přednes dramatického anebo poetického textu.


Všichni účastnící přijímacího řízení musí při vstupu do budovy školy předložit negativní test na onemocnění COVID-19. Vstup do budovy školy nebude umožněn třetím osobám - rodičům, zákonným zástupcům ani doprovodním osobám.

Výsledky testu, který zájemce o studium předloží, nesmí být starší než 7 dnů. Doklad o negativním testu vystaví základní škola, ze které zájemce o studium přichází.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT dne 19. května 2021. Rodiče úspěšných uchazečů mohou po vyhlášení výsledků a domluvě přijít podepsat smlouvu o vzdělávání a zaplatit školné za první pololetí šk. roku 2021/2022 ve výši 10 000 Kč.