Přijímací řízení EPO

Home / Přijímací řízení EPO

Přijímací řízení

Ekonomika podnikání

63-41-M/01Přihláška na obor Ekonomika a podnikání se podává od 1. do 20. února 2024. Přihlášku je možné podat elektronicky v novém systému (bude zpřístupněn až 15. ledna 2024), formou výpisu ze systému anebo v listinné podobě. Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.


Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2024/2025 jsou dostupné zde..


Uchazeči o studium na oboru Ekonomika a podnikání absolvují jednotnou přijímací zkoušku (Český jazyk a literatura a Matematika) i školní přijímací zkoušku (pohovor v ateliéru).

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025:


1. kolo jednotné přijímací zkoušky

1. termín: 12. dubna 2024

2. termín: 15. dubna 2024


O termínu absolvování jednotné přijímací zkoušky na škole se rozhoduje na základě informací uvedených při podání přihlášky. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole, případně i to, že JPZ vůbec nebudete konat na naší škole.


Kompletní informace ohledně přihlašování a průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách zde.

O přijetí uchazeče na školu se rozhoduje na základě pořadí, ve kterém uvede uchazeč školy v přihlášce. Pokud je uchazeč přijat na školu, kterou uvedl na prvním místě, musí na tuto školu nastoupit, anebo se musí vzdát celého prvního kola přijímacího řízení. Upozorňujeme tedy, že pokud máte skutečný zájem o studium na naší škole, musíte jí v přihlášce uvést na prvním místě.


Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání - pohovor v ateliéru absolvuje uchazeč ve stejný den jako jednotnou přijímací zkoušku (12. anebo 15. dubna 2024) po ukončení jednotné přijímací zkoušky. Pro zájemce, kteří jednotnou přijímací zkoušku neabsolvují na naší škole, se pohovor bude konat v úterý 16. dubna 2024. Všechny informace ohledně termínů jsou rovněž uvedené v e-mailu s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce.


Prosíme uchazeče, aby se připravili na pohovor v ateliéru. V případě zájmu o Hudební ateliér si připravte alespoň dvě skladby. V případě zájmu o dramatický ateliér si připravte přednes dramatického anebo poetického textu. Zájemci o studium v ateliéru Grafický design budou v rámci pohovoru vytvářet kresbu zátiší.