Pedagogický sbor

Home / Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Vedení školy

PaedDr. Josef Čadík ředitel školy josef@kinematograf.cz
Mgr. Marcela Pitrochová zástupce ředitele školy pitrochova@ssum.cz
Mgr. Matej Porubčan zástupce ředitele pro odborné předměty porubcan@ssum.cz
Jana Čadíková vedoucí studijního oddělení studijnioddeleni@ssum.cz
Irena Knapcová ekonomka ekonomka@ssum.cz

Interní učitelé

E-mail Vyučované předměty
Mgr. Jitka Burdová, Ph.D. burdova@ssum.cz PgTo, GR, GD, PaT
Mgr. Zdeňka Čejková cejkova@ssum.cz TP, Ú, CÚ, PEK, MM
MgA. Vojtěch Dočkal dockal@ssum.cz AFP, PT, MTT
Bc. Jan Andrýsek andrysek@ssum.cz IKT
Ing. Miroslava Farmačková farmackova@ssum.cz E, MM
Mgr. Tomáš Mařík marik@ssum.cz PRV
RNDr. Bořek Navrátil navratil@ssum.cz M, ZPV
Mgr. Kristýna Nesrstová nesrstova@ssum.cz DU
MgA. Jakub Němec nemec@ssum.cz PgTo, PT, PG
Mgr. Jana Ovčáčková ovcackova@ssum.cz FOTO, MT
Mgr. Barbora Paichlová paichlova@ssum.cz AJ
Mgr. Miroslav Obrátil obratil@ssum.cz TZT
Mgr. Adam Pitrocha pitrocha@ssum.cz ZSV
Mgr. Marcela Pitrochová pitrochova@ssum.cz ČJL
Mgr. Matej Porubčan porubcan@ssum.cz PgTo, GD
MgA. Veronika Zubíková zubikova@ssum.cz OK, GT
MgA. et Mgr. Jitka Rufferová rufferova@ssum.cz PgTo, PaT, HRY, OK
MgA. Jakub Tomašík tomasik@ssum.cz GD, PgTo, PT
Mgr. Vojtech Vass vass@ssum.cz IKT, M
Mgr. Tereza Vápeníková vapenikova@ssum.cz ČJL
Mgr. Jana Wendroff wendroff@ssum.cz AJ
Mgr. Eugenie Zavala Estrada zavala@ssum.cz AJ, D, ŠJ, RJ

Externí učitelé

E-mail vyučované předměty
Petr Bartoněk HA
Mgr. Adam Faik FT
MgA. Josef Fišer fiser.josef@gmail.com FT, MT
JUDr. Ivana Hanáková PR
MgA. Petr Kačírek gagin@seznam.cz MT, TOT
JUDr. Jaroslav Kravka jaroslav.kravka@gmail.com SaD
Ing. Dominik Konečný HRY
Monika Maláčová DA
BcA. Bc. Hana Merková FT
Zuzana Santin santin@ssum.cz HA
Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D. lukas.skupa@seznam.cz TVM, TFP
Mgr. Miroslav Obrátil obratil@ssum.cz TZT, EOZ
MgA. Rudolf Vodička vodickarudolf@gmail.com FT
MgA. Michal Reichstäter reichstater@ssum.cz MT, FOT