Pedagogický sbor

Home / Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Vedení školy

PaedDr. Josef Čadík ředitel školy josef@kinematograf.cz
Mgr. Marcela Pitrochová zástupce ředitele školy pitrochova@ssum.cz
Mgr. Matej Porubčan zástupce ředitele pro odborné předměty porubcan@ssum.cz
Jana Čadíková vedoucí studijního oddělení studijnioddeleni@ssum.cz
Irena Knapcová ekonomka ekonomka@ssum.cz

Interní učitelé

e-mail vyučované předměty
Petr Bartoněk HA
Mgr. Klára Cisaríková, Ph. D. cisarikova@ssum.cz ČJL, D
Mgr. Zdeňka Čejková cejkova@ssum.cz TP, Ú, CÚ, PEK
MgA. Vojtěch Dočkal dockal@ssum.cz MTT
Ing. Miroslava Farmačková farmackova@ssum.cz E, MM, MU, PEK
Mgr. art Lukáš Freytag freytag@ssum.cz OK, MT, H, GT
Bc. Vendula Křížová krizova@ssum.cz M, IKT
Ing. Michael Lapčík lapcik@ssum.cz E, MM
Mgr. Tomáš Mařík marik@ssum.cz PRV
RNDr. Bořek Navrátil navratil@ssum.cz M, ZPV
Mgr. Kristýna Nesrstová nesrstova@ssum.cz DK, DU
MgA. Jakub Němec nemec@ssum.cz PT, PgTo, PG
Mgr. Miroslav Obrátil obratil@ssum.cz TZT, EOZ
Mgr. Jana Ovčáčková ovcackova@ssum.cz MT, FOTO, DU
Mgr. Barbora Paichlová paichlova@ssum.cz AJ
Mgr. Adam Pitrocha pitrocha@ssum.cz ZSV
Mgr. Marcela Pitrochová pitrochova@ssum.cz ČJL
Mgr. Matej Porubčan porubcan@ssum.cz PgTo
MgA. Mgr. Jitka Rufferová rufferova@ssum.cz PgTo, PaT, MT, OK, GD
Zuzana Santin santin@ssum.cz HA
Mgr. Aneta Simajchlová simajchlova@ssum.cz AJ
Mgr. Oľga Šmidriaková smidriakova@ssum.cz PaT, PgTo, GD, MT
MgA. Jakub Tomašík tomasik@ssum.cz PgTo
Mgr. Tereza Vápeníková vapenikova@ssum.cz ČJL, SČJ
Mgr. Eugenie Zavala Estrada zavala@ssum.cz AJ, ŠJ
MgA. Veronika Zubíková zubikova@ssum.cz OK, GT

Externí učitelé

E-mail vyučované předměty
Mgr. Adam Faik FT
MgA. Josef Fišer fiser.josef@gmail.com FT, MT
JUDr. Ivana Hanáková PR
MgA. Petr Kačírek gagin@seznam.cz MT, TOT
BcA. Sabina Kašparová DA
JUDr. Jaroslav Kravka jaroslav.kravka@gmail.com SaD
Kateřina Machancová DA
Monika Maláčová DA
Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D. lukas.skupa@seznam.cz TVM, TFP
Šimon Vladík H
MgA. Rudolf Vodička vodickarudolf@gmail.com FT
BcA. Jan Rec SaD
MgA. Michal Reichstäter reichstater@ssum.cz MT, FOT