Pedagogický sbor

Home / Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Vedení školy

PaedDr. Josef Čadík ředitel školy josef@kinematograf.cz
Mgr. Marcela Pitrochová zástupce ředitele školy pitrochova@ssum.cz
Mgr. Matej Porubčan zástupce ředitele pro odborné předměty porubcan@ssum.cz
Jana Čadíková vedoucí studijního oddělení studijnioddeleni@ssum.cz
Irena Knapcová ekonomka ekonomka@ssum.cz

Public Relations

PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D. PR Manažer školy hlinkova@ssum.cz

Interní učitelé

E-mail Vyučované předměty
David Bárta barta@ssum.cz IKT
Mrg. Barbora Bečková beckova@ssum.cz asistent pedagoga
Mgr. Zdeňka Čejková cejkova@ssum.cz TP, Ú, CÚ, PEK
BcA. Vojtěch Dočkal dockal@ssum.cz AFP, PT, MTT
Mgr. Eva Faltusová faltusova@ssum.cz ČJL, RJ, NJ
Ing. Miroslava Farmačková farmackova@ssum.cz E, MM
PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D. hlinkova@ssum.cz DU, DK, MT, FOT
Bc. Petr Hulák hulak@ssum.cz PRV
Mgr. Ivan Hostaša hostasa@ssum.cz IKT, DU
Jiří Kalousek kalousek@ssum.cz HA, TVH, TP
RNDr. Bořek Navrátil navratil@ssum.cz M, ZPV
Mgr. Marcela Pitrochová pitrochova@ssum.cz ČJL
Mgr. Matej Porubčan porubcan@ssum.cz IM, GD, PgTo
Mgr. Kamila Samsonová samsonova@ssum.cz PRV, ZSV
Mgr. Martina Shadloo shadloo@ssum.cz AJ
Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D. lukas.skupa@seznam.cz EOZ, TFP, TVM
MgA. et Mgr. Jitka Rufferová rufferova@ssum.cz PgTo, PaT
MgA. Jakub Tomašík tomasik@ssum.cz GD, PgTo, PT
Mgr. Vojtech Vass vass@ssum.cz IKT
Mgr. Hana Vítková vitkova@ssum.cz DU, DK, MU, TP, ZSV
Mgr. Jana Wendroff wendroff@ssum.cz AJ
Mgr. Eugenie Zavala Estrada zavala@ssum.cz AJ, D, ŠJ, RJ

Externí učitelé

E-mail vyučované předměty
MgA. Josef Fišer fiser.josef@gmail.com FT, MT
Michal Gazdag gazdag@ssum.cz HA, TZT
JUDr. Ivana Hanáková PR
MgA. Petr Kačírek gagin@seznam.cz MT, TOT
JUDr. Jaroslav Kravka jaroslav.kravka@gmail.com SaD
Ing. Jana Krbová, Ph.D. TP
MgA. BcA. František Mach frantisekmach89@gmail.com FT
MgA. Monika Okurková okurkova@ssum.cz DA, TVD
MgA. Natálie Pelcová DA, TVD
MgA. Michal Reichstäter reichstater@ssum.cz MT, FOT
Mgr. Libor Sigmund sigmund.sprusle@seznam.cz OK, TVV, VA, GR
ak. soch. Radomír Vavruša vavrusa@ssum.cz OK, TVV, VA