Nahoď školu!

Home / Nahoď školu!

Chceme dát škole novou tvář, nový lak a nový lesk. Chceme dát okolnímu světu na odiv, že se v této budově, v této škole dějí velké věci. Že zde studují studenti, kteří dokážou všechno na světě, že naše škola je brána do světa s okny vesmíru dokořán...

Proto ředitel Střední školy uměleckomanažerské, s.r.o. vyhlašuje studentskou výtvarnou soutěž o nejlepší grafický návrh na úpravu fasády budovy školy.
Cílem soutěže je získat vizuální koncepci pro úpravu uliční části fasády tak, aby došlo k jejímu zviditelnění a zvýraznění v okolní zástavbě, popř. aby bylo podtrženo umělecké zaměření instituce. Úpravou se rozumí pouze barevné provedení nátěrem, nikoli stavební úpravy.

Soutěže se můžou zúčastnit všichni studenti školy, kteří budou školu navštěvovat i ve školním roce 2019/2020. Cenou pro vítěze soutěže je stipendium ve výši ročního školného pro školní rok 2019/2020. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. Nejlepší návrhy z prvního kola budou vráceny jejich autorům k dopracování s připomínkami od členů komise. Podmínky, postup přihlašovaní složení komise a další informace o soutěži jsou uvedeny níže na stránce.

Šablona ke stažení

Timeline

13. května 2019

Vyhlášení soutěže

14. září 2019

Termín k odevzdání návrhů

1. října 2019

Vyhlášení výsledků prvního kola a vrácení vybraných návrhů k dopracování

1. listopadu 2019

Termín k odevzdání upravených návrhů

18. listopadu 2019

Vyhlášení výsledků soutěže a odevzdání ceny

jaro 2020

Realizace

Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti školy z obou oborů Multimediální tvorba i Ekonomika a podnikání) kteří budou studenty školy ve školním roce 2019/2020.

Každý účastník může odevzdat do soutěže maximálně dva rozdílné návrhy.

Účastníci mohou v návrhu použít libovolnou techniku / médium. Návrhy lze realizovat digitálně anebo klasickými technikami jako je např. malba anebo kresba.

Návrh může upravovat celou přední i boční fasádu školy z ulice Táborská a z ulice Letní anebo jenom její libovolnou část - celá fasáda školy není podmínkou.

Všechny návrhy musí být zapracovány do šablony vytvořené k soutěži, která je ke stažení zde (formáty .pdf a .ai). V případě, že účastník nepracuje digitální technikou, je nutné šablonu vytisknout a návrh zakreslit přímo do vytištěné šablony.

Všechny návrhy je nutné odevzdat osobně v kanceláři zástupce ředitele. Účastníci odevzdají návrhy v papírové obálce označené svým jménem a příjmením.

Digitální návrhy se odevzdávají na USB disku v libovolném vektorovém anebo rastrovém formátu - v případě rastrového souboru je nutné, aby kratší strana návrhu měla minimální rozměr 2500 pixelů. Tištěné anebo ručně vytvořené návrhy se odevzdávají ve formátu minimálně A3.

Komise

O návrzích postupujících do druhého kola a o celkově vítězném návrhu bude rozhodovat komise, která bude sestavená z členů vedení školy, odborníků vyučujících na škole a externích odborníků z oboru grafického designu a architektury. Konkrétní složení komise:

PaedDr. Josef Čadík

Ředitel školy

Mgr. A. Ondřej Hrozinka

Architekt - Jakub Cigler Architekti

Ing. Petr Kačín

Grafik - PDK Studio

MgA.Marek Pistora

Grafik - Studio Najbrt

Mgr. Ivan Hostaša a Mgr. Matej Porubčan

Koordinátoři soutěže.

Tips & tricks

Nepoužívejte v návrhu fotografie. Technologie nátěru fasády nedokáže zprostředkovat plynulé barevné přechody, zobrazení fotografie tedy není možné.

Vytvořte ze svých návrhů prezentaci, ke které připojíte i krátký text vysvětlující Vaše záměry a myšlenky ohledně návrhu.

Inspirujte se ve světě architektury. Sledujte webové stránky věnující se současné architektuře jako např. Dezeen, ArchDaily, Designboom, anebo ArchiSoup.

Nechte si poradit. Ukažte svoje návrhy co nejvíce lidem (i vyučujícím) ještě před odevzdáním. Vyslechněte si co možná nejvíce názorů a vezměte si z nich poučení, zachovejte si ale vlastní výraz a styl.

Fantazii se meze nekladou. Vytvořte návrh, který bude hlavně originální a výtvarně zajímavý - všechny detaily se můžou vyřešit během druhého kola.