Multimediální tvorba

Home / Multimediální tvorba

Multimediální tvorba

82-41-M/17

Naším cílem je představit studentům moderní metody zpracování obrazu a zvuku tak, aby byli schopní aktivně tvořit a odborně řízenou tvorbou si sami utvářet kreativní pohled na možnosti využití zvládnutých technik. Student je během studia veden k pochopení principů a zvládnutí základních schopností a dovedností v oboru multimediální tvorby, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, tvorby filmových klipů, jednoduchých webových stránek a prezentačních tiskovin i rozsáhlých multimediálních prezentací a 3D vizualizací.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit při produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, multimediálních výukových prezentací apod. Možnými uplatněními absolventů jsou grafik, kameraman, specialista primárního videozáznamu, snímač triků, režisér, asistent režie, inspicient, zvukař, specialista videozáznamu, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník atd.

Absolventům se tak otevírá prostor pro další studium na specializovaných vysokých školách, multimediálních, filmových či animačních oborů.

Ukázky prací studentů oboru