Kurzy pro základní školy

Home / Kurzy pro základní školy

Umělecké kurzy pro žáky základních škol

Pro velký zájem se škola rozhodla ve školním roce 2017/2018 organizovat umělecké kurzy pro žáky základních škol, kteří májí zájem o umění, případně plánují v budoucnu studovat na střední umělecké škole. Cílem kurzů je poskytnout zájemcům širší odborný náhled do kreativní sféry a pomoct účastníkům s jejich vlastní uměleckou tvorbou. Kurzy jsou taktéž nenahraditelnou pomocí pro žáky, kteří se rozhodli studovat na uměleckých školách - naše kurzy vedou přímo vyučující odborných předmětů, kteří nejlépe znají specifika výuky na střední umělecké škole.

Intenzivní výuka s odborníky z naší školy bude probíhat v samostatných blocích, kterých harmonogram a krátké anotace naleznete níže na stránce. Zájemce se může přihlásit na jeden anebo více kurzů prostřednictvím přihlášky dostupné zde (přihlášku je nutné uložit do počítače a až následně vyplnit - nevyplňujte přihlášku v okně internetového prohlížeče). Vyplněnou přihlášku posílejte na mail porubcan@ssum.cz. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno. V případě zájmu o více kurzů, vyplňte přihlášku na každý kurz zvlášť.

Platbu za zvolený kurz proveďte na školní bankovní účet:
7320940247/0100
Platbu prosím proveďte nejpozději 5 dní před začátkem kurzu. Variabilní symbol zvolte podle kurzu, kterého se zúčastníte:
1. Kresba a počítačová grafika - variabilní symbol: 201801
2. Fotografie - variabilní symbol: 201802
3. Film - variabilní symbol: 201803
4. Dějiny umění: 201804
Do poznámky pro příjemce uveďte prosím celé jméno a příjmení účastníka kurzu.

V případě otázek pište prosím své dotazy na e-mailovou adresu porubcan@ssum.cz


BLOK 1 - KRESBA A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

V bloku se účastníci kurzu seznámí se základy kresby figury, portrétu anebo zátiší. Úvod do kreativního myšlení je vhodný pro všechny, kteří se zajímají o jakýkoliv druh umění. Kurz je doplněn o tři hodiny výuky počítačové grafiky, ve kterých se účastníci seznámí se základy digitální kresby v prostředí programu Adobe Photoshop a s výhodami užití grafického tabletu. Celková délka výuky je 9 hodin a cena za celý kurz je 900 Kč.

Datum Téma Vyučující
3. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 Kresba I. Mgr. Libor Sigmund
10. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 Kresba II. Mgr. Libor Sigmund
17. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 Úvod do počítačové grafiky MgA. Jakub Tomašík

BLOK 2 - FOTOGRAFIE

Cílem kurzu je obeznámit účastníky se základy práce s digitální zrcadlovkou a s technickými principy vzniku fotografického obrazu. Kromě technických znalostí se účastníkům dostane i teoretické průpravy, kdy se seznámí s důležitostí konceptu ve fotografii, se základy postprocessingu fotografie a stručně nahlédnou na současnou světovou i českou fotografickou scénu. Celková délka výuky je 9 hodin a cena za celý kurz je 900 Kč.

Datum Téma Vyučující
24. 3. 2018 od 9.00 do 12.00 Úvod do fotografie I. MgA. Michal Reichstäter
7. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 Úvod do fotografie II. PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.
14. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 Úvod do fotografie III. PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.

BLOK 3 - FILM

Cílem kurzu je poskytnout zájemcům základné znalosti z oboru filmu, které pak můžou využít ve vlastní tvorbě. Zájemci se obeznámí se základy práce s digitální kamerou, rovněž jim budou vysvětlené užitečné pojmy z teorie a praxe, jako kompozice, svícení, záběr a podobně. Součástí bloku jsou i 3 hodiny výuky psaní pro film, během kterých se zájemci seznámí procesem tvorby literárních předloh pro film. Celkové délka výuky je 9 hodin a cena za celý kurz je 900 Kč.

Datum Téma Vyučijící
21. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 Scénaristika a dramaturgie JUDr. Jaroslav Kravka
28. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 Filmová tvroba I. MgA. Petr Kačírek
5. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 Filmová tvroba II. MgA. Petr Kačírek

BLOK 4 - DĚJINY UMĚNÍ

Kurz slouží jako doplnění vzdělání z oboru dějin umění, kterému je na základních školách věnována jenom malá pozornost. Pro každého žáka, který plánuje studovat na umělecké škole, je proto nezbytné si své vzdělání doplňovat. Pod vedením našich odborníků na dějiny umění se účastníci seznámí s uměním všech epoch, od pravěku až po současnost. Celková délka výuky je 9 hodin a cena za celý kurz je 900 Kč.

Datum Téma Vyučující
12. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 Dějiny umění I. Mgr. Hana Vítková
19. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 Dějiny umění II. Mgr. Hana Vítková
26. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 Dějiny umění III. Mgr. Ivan Hostaša