Hudební ateliér

Home / Hudební ateliér

vyučující

MgA. Kristína Kubačková

Petr Bartoněk

Obsahem hudebního ateliéru je komplex teoretických a praktických činností souvisejících s poznáváním i aktivním provozováním hudby. Studenti mají možnost získávat, rozvíjet a prohlubovat své vědomosti v základním hudebně teoretických disciplínách, seznamují se s dějinami vážné i populární hudby.

Těžištěm praktické činnosti je sólový i kolektivní zpěv a vokálně-instrumentální aktivity, jejichž výsledky jsou jednak veřejně prezentovány na četných akciích školních i mimoškolních. Studenti si při přípravě a realizaci zmíněných akcí osvojují nejen práci s mikrofonem a ozvučovací technikou, ale získávají i cenné dramaturgické a produkční zkušenosti. Už od prvního ročníku si také studenti zaznamenávají svoje výkony díky profesionálně vybavenému nahrávacímu studiu přímo ve škole.

Čtvrtý ročník je ukončen vlastním maturitním projektem zaměřujícím se na specializaci ateliéru. Studenti tak získávají mnoho nových profesních kontaktů a reálně se seznámit s prací v oblasti kulturního managementu.

Videa z vystoupení Hudebního ateliéru

Klauzury 1. únor 2022

Music Bar Metro - 5. listopadu 2021