Grafický design

Home / Grafický design

vyučující

MgA. Jakub Tomašík

MgA. Mgr. Jitka Rufferová

Mgr. Tereza Vaníčková

Mgr. Matej Porubčan

Mgr. art Lukáš Freytag

BcA. Natálie Costantinová

Obor grafický design se zaměřuje na kreativní tvorbu různých grafických výstupů, ale také na technickou stránku výsledných prací. Žák se seznámí s tvorbou klasických i digitálních ilustrací, 3D tvorbou, tvorbou webových stránek, designem knih a nejrůznějších tiskovin. Je kladen důraz na rozvíjení kreativity studenta, ale i na konkurenceschopnost v komerční sféře.

Nedílnou součástí je také orientace v současném světě vizuálních komunikací. Cílem je, aby žáci na menších i větších projektech, vycházejících z reálných požadavků, získali základní návyky, a ty následně rozvíjeli ve vlastní kreativní tvorbě. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, kdy student prokáže znalosti v tomto oboru a obhájí svůj maturitní projekt.

Student může rozšiřovat své studium na vysokých školách, nebo své zkušenosti uplatnit v praxi, přímo po absolvování školy.

Klauzury Leden 2024

Studentské práce

klauzury zima 2018

klauzury léto 2017

klauzury zima 2017

práce studentů z předchozích let