Fotografie

Home / Fotografie

vyučující

MgA. Elsa Rauerová

MgA. Michal Reichstäter

Cílem ateliéru fotografie je seznámit studenty nejen s technikou digitální a analogové fotografie a fotografickou praxí, ale vzbudit v nich povědomí o fotografii jako o fenoménu dnešní doby. Naučí se vnímat fotografii jak v rovině technické, tak umělecké, estetické psychologické a kulturní.

Student dovede ovládat širokou škálu fotografických přístrojů, umí pracovat s nejnovějším profesionálním vybavením fotografického ateliéru, který je škole k dispozici. Studenti mají možnost pracovat i s klasickou fotografií ve školní fotokomoře.

Studenti rovněž absolvují nespočet workshopů a plenérů, které prohloubí jejich znalosti a dovednosti. Součástí výuky jsou i dějiny fotografie, které učí studenty orientovat se na poli současné fotografie.
V rámci výuky navštěvují studenti pravidelně fotografické výstavy, foto festivaly, podnikají fotografické exkurze a účastní se fotografických soutěží.

Klauzury Leden 2024

Ukázky studentských prací

starší klauzurní práce