Dramatický ateliér

Home / Dramatický ateliér

vyučující

Monika Maláčová

Monika Maláčová

Sabina Kašparová

BcA. Sabina Kašparová

Kateřina Machancová

Kateřina Machancová

Studium dramatického ateliéru je koncipováno tak, aby studenti získali co největší rozhled v současné divadelní tvorbě a divadelních trendech. Zároveň klademe důraz na co nejkomplexnější přehled dějin divadla, divadelní teorii a praxi.

V prvním ročníku se studenti na základě vedených improvizací učí vnímat prostor, sami sebe, hereckého partnera a diváka. Ve druhém pololetí pak k tzv. improvizacím fixovaným. Ve druhém ročníku studenti pracují na divadelních monolozích a dialozích učí se hledat a vyvářet dramatickou postavu a svébytným hereckým způsobem ji uchopit. Ve třetím ročníku pak studenti vytvářejí autorskou absolventskou inscenaci, ve které zužitkují a propojí všechny získané poznatky a zkušenosti z předchozích let. Ve čtvrtém ročníku také vytvářejí svůj vlastní kulturní projekt, jehož obhajoba je součástí maturitní zkoušky.

Po celé čtyři roky mají studenti možnost získávat odbornou praxi na pozicích asistent managementu divadla, asistent režie či dramaturgie. Zároveň mohou stážovat v brněnských divadlech. Tato praxe je zdrojem kontaktů nesmírně důležitých pro jejich budoucí profesní život.

Ukázky studentských prací

Představení Máj dramatického ateliéru

klauzury zima 2018premiéra představení u konce s dechem /leden 2017/

letní plenér Dobročkovice 2016