Aktuality

Home / Aktuality
Poznávací zájezd do Itálie 2024 (Benátky/Florencie/Siena/Řím)

Poznávací zájezd do Itálie 2024 (Benátky/Florencie/Siena/Řím)

Střední škola uměleckomanažerská pořádá ve školním roce 2023/2024 tradiční poznávací zájezd do Itálie. Zájezd proběhne ve dvou turnusech: 1. turnus: 11. až 18. března 2024 - turnus určen pro žáky oboru MT 2. turnus: 18. až 25. března 2024 - turnus určen pro žáky oboru MU Cena za zájezd je 12 000 Kč. Účastnící uhradí do 15. listopadu 2023 zálohu ve výši 6 000 Kč. Záloha se hradí bankovním převodem na účet školy: 7320940247/0100 Variabilní symbol: rodné číslo účastníka bez lomítka. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjemní účastníka a text: “ITALIE 24”. Zájezd je primárně určen pro žáky prvních a druhých ročníků. Přihlášky žáků prvních a druhých ročníků budou tedy přijímané přednostně. Přihlášky jsou dostupné ke stažení zde, případně v kanceláři zástupců ředitele. Vyplněná a podepsaná přihláška se…
Read More
Změna v organizaci adaptačního kurzu pro třídy MT1, MU1A a MU1B

Změna v organizaci adaptačního kurzu pro třídy MT1, MU1A a MU1B

Oznamujeme, že došlo ke změně adaptačního kurzu. Každá třída se individuálně zúčastní profesionálně vedeného adaptačního programu v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Program je jednodenní, stojí 550 Kč na žáka, v ceně je oběd a pitný režim. Cílem programu je stmelení nového kolektivu a nastavení pravidel třídy. Třída MT se programu zúčastní v úterý 3. října, třídy oboru MU pak v pondělí 16. října (půjdou v jeden termín, ale program bude mít každá třída zvlášť). Více informací o programu zde.
Read More
Výsledková listina přijímacího řízení – Ekonomika a podnikání 23/24

Výsledková listina přijímacího řízení – Ekonomika a podnikání 23/24

V odkazu níže je ke stažení kompletní výsledková listina k přijímacímu řízení na oboru Ekonomika a podnikání pro školní rok 2023/2024. EPO - výsledková listina Prosíme přijaté uchazeče, kteří mají zájem o nástup ke studiu, aby se telefonicky domluvili na termínu podepsání smlouvy na tel. č. 604 263 216 Odvolání je zbytečné podávat, škola postupuje na základě autoremedury do zaplnění kapacity oboru.
Read More