Přijímací zkouška na obor Ekonomika a podnikání – 15. 5. 2021

Přijímací zkouška na obor Ekonomika a podnikání – 15. 5. 2021

Informujeme zájemce o studium, že školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání se koná v sobotu 15. května 2021 od 8.00. Kritéria přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2021/2022 jsou dostupné zde. Všichni účastnící přijímacího řízení musí při vstupu do budovy školy předložit negativní test na onemocnění COVID-19. Vstup do budovy školy nebude umožněn třetím osobám - rodičům, zákonným zástupcům ani doprovodním osobám. Edit 14. 4. 2021: Výsledky testu, který zájemce o studium předloží, nesmí být starší než 7 dnů. Doklad o negativním testu vystaví základní škola, ze které zájemce o studium přichází. Image: Education photo created by wayhomestudio - www.freepik.com
Read More