Přijímací zkoušky – sobota 9. 1. 2021 – INFORMACE

Přijímací zkoušky – sobota 9. 1. 2021 – INFORMACE

Přijímací zkoušky - sobota 9. 1. 2021 obor: Multimediální tvorba 82-41-M/17 Přihláška ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (modrá) - můžete si ji stáhnout ze stránek MŠMT řádně vyplnit – kontakty, telefonnní čísla a emailové adresy rodičů i uchazečů vyplňte 1. pol. 8. třídy a IZO školy – nechte potvrdit základní školou Přihlášky je nutno dopravit do školy ve všední den od 8.00 – 12. 00 osobně, nejpozději do 30. listopadu 2020. Pokud bude zavřeno, kontaktujte nás na tel č. 604 263 216 nebo 727 974 322, otevřeme vám. Posílat přihlášky poštou nedoporučujeme, většinou nám nepřijdou. Přihlášky můžete posílat i oskenované emailem na adresu: pitrochova@ssum.cz nebo porubcan@ssum.cz. K přijímací zkoušce je potom nutné přinést originál. Další informace k přijímací zkoušce (dodání domácích prací) vám budeme dávat na naše…
Read More
Přípravný kurz Filmová tvorba – změna organizace

Přípravný kurz Filmová tvorba – změna organizace

Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením ohledně šíření nemoci COVID-19, není možné, aby SŠUM organizovala přípravný kurz Filmová tvorba v předem avizovaném termínu a podobě. Abychom zachovali v maximální možné míře možnost přípravy zájemců o studium k talentové zkoušce, přistoupili jsme k následujícím krokům: Kurz proběhne prostřednictvím distanční výuky jako skupinový videohovor v aplikaci Google Classroom. Všem účastníkům budou rozeslány přihlašovací údaje do systému a stručný postup přihlášení. Informace budou odesílané na e-mailové schránky, které účastníci kurzu vyplnili v přihlášce ke kurzu. Rozsah a termíny kurzu budou upravené. Přípravný kurz Filmová tvorba proběhne v termínech 14. a 21. listopadu 2020 vždy od 9.00 do 12.00. Celkový rozsah výuky se tedy zmenší z původních 15 na 6 hodin. V souvislosti s bodem 2 bude všem účastníkům kurzu vrácená částka 600 Kč, tedy…
Read More
Přípravný kurz Fotografie – změna termínu a organizace

Přípravný kurz Fotografie – změna termínu a organizace

Vzhledem k opatřením ohledně šíření nemoci COVID-19 není možné, aby škola realizovala přípravný kurz Fotografie v předem ohlášeném termínu, tedy v sobotu 17. a 24. října 2020. Proto vedení školy rozhodlo o přesunu kurzu a změně celkové organizace. Kurz bude nově probíhat v podobě odpolední výuky na SŠUM v pracovní dny, vždy od 14.00 do 17.00. Předpokládaný termín realizace je druhá polovina listopadu, konkrétní termíny přípravných kurzů oznámíme včas s ohledem na vývoj opatření souvisejících s nemocí COVID-19. U ostatních kurzů prozatím počítáme s tím, že se odehrají ve stanoveném termínu bez omezení - případné změny včas oznámíme. O dalším vývoji a případných změnách budeme informovat na stránkách školy, školním facebooku a prostřednictvím e-mailové komunikace. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Read More
Dny otevřených dveří na SŠUM – zrušeny

Dny otevřených dveří na SŠUM – zrušeny

Vzhledem k nařízení vlády ohledně volnočasových aktivit a shromažďování osob Střední škola uměleckomanažerská ruší všechny termíny dnů otevřených dveří až do odvolání. O obnovení možnosti navštívit školu budeme informovat na našich stránkách a na facebookové stránce školy. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.
Read More
Distanční výuka na SŠUM – 12. – 23. října 2020

Distanční výuka na SŠUM – 12. – 23. října 2020

Vzhledem k novým vládním opatřením, které vstupují do platnosti dnes, tj. v pondělí 12. října 2020, bude SŠUM pokračovat v distanční výuce až do pátku 23. října 2020. V termínu od pondělí 26. do pátku 30. října budou probíhat prodloužené podzimní prázdniny a studenti se vrátí k prezenční formě výuky od pondělí 2. listopadu 2020. O případným změnách budeme informovat na našich stránkách a na facebookové stránce školy. Děkujeme za pochopení. Image: Designed by master1305 / Freepik
Read More
DOD a přípravné kurzy 10. října 2020

DOD a přípravné kurzy 10. října 2020

Informujeme zájemce o studium na SŠUM, že 10. října se ještě konají dny otevřených dveří. Do školy budeme vpouštět menší skupiny do 10 lidí. Den otevřených dveří zahajujeme v 9.00 a končíme ve 12 hodin. Přípravný kurz Kresba a grafika se také koná, účastnící ale budou rozděleni do menších skupin. Děkujeme za pochopení.
Read More
Distanční výuka na SŠUM od pondělí 5. října 2020

Distanční výuka na SŠUM od pondělí 5. října 2020

Vzhledem k novým vládním nařízením ohledně šíření nemoci COVID-19, Střední škola uměleckomanažerská přechází od pondělí 5. října 2020 zcela na distanční výuku ve všech předmětech. Osobní přítomnost žáků ve škole není možná. Omezení prezenční výuky na středních školách bude podle aktuálních informací trvat dva týdny, studenti se tedy vrací do školy v pondělí 19. října 2020. Distanční výuka na SŠUM bude probíhat prostřednictvím systému EduPage a nově i prostřednictvím systému Google Classroom. O tom, jak bude výuka v konkrétním předmětu probíhat, budou studenty informovat přímo vyučující daného předmětu buď osobně v hodině, anebo prostřednicím systému EduPage. Ohledně využívání systému Google Classroom obdrží všichni studenti školy i jejich zákonní zástupci krátkou zprávu v systému EduPage. Děkujeme za pochopení.
Read More
Přípravné kurzy – informace ohledně situace s distanční výukou

Přípravné kurzy – informace ohledně situace s distanční výukou

Přípravné kurzy pro zájemce o studijní obor Multimediální tvorba proběhnou v termínech 3., 10. a 17. října podle plánovaného harmonogramu. Od soboty 10. října budou účastníci kurzu rozděleni do menších skupin tak, aby jejich počet nepřesáhl 10 osob v jedné učebně. Škola bude v průběhu kurzů dbát o zvýšené hygienické opatření včetně nošení ochrany dýchacích cest v celém průběhu kurzu. Prosíme tedy účastníky kurzů, aby se vybavili rouškou, respirátorem anebo jinou formou ochrany dýchacích cest, kterou budou mít nasazenou po celou dobu pobytu v budově školy. V případě jiných omezení budeme kontaktovat účastníky kurzů prostřednictvím e-mailové zprávy. Děkujeme za pochopení.
Read More
25. září 2020 – Projekce filmu V síti, kino SCALA

25. září 2020 – Projekce filmu V síti, kino SCALA

Dne 25. 9. 2020 budou psát žáci 4. ročníků didaktické testy z ČJ a AJ. Ostatní žáci se zúčastní filmového představení "V síti" v kině SCALA. Zde budou dodržena všechna hygienická pravidla. Žáci budou mít v kině roušku a budou sedět odsedadlo, kapacita kina nám to umožňuje. Na představení bude jenom naše škola.
Read More