Přijímací řízení Ekonomika a podnikání (3. 6. a 8. 6. 2020) – čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Přijímací řízení Ekonomika a podnikání (3. 6. a 8. 6. 2020) – čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Prosíme všechny uchazeče o studium, kteří se zúčastní školní části přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikáni dne 3. června 2020 anebo státní přijímací zkoušky dne 8. června 2020 aby s sebou do školy donesli vytištěné, vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení zde. Za nezletilé uchazeče musí čestné prohlášení podepsat jeho zákonný zástupce. Pokud nemáte možnost čestné prohlášení vytisknout a přinést, tiskopisy budou k dispozici v den konání zkoušky i na vrátnici školy. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůžeme uchazeči umožnit vstup do budovy školy. Děkujeme za pochopení.
Read More

Stanovisko školy ohledně zrušeného zájezdu do Itálie

Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybychom částku, kterou Vaše dítě zaplatilo za poznávací zájezd do Itálie, mohli použít jako zálohu na školné pro 1. pololetí 2020/2021. Školné má být dle smlouvy uhrazeno do 15. června. Vy byste tedy doplatili pouze rozdíl. Pokud s tímto návrhem nesouhlasíte, kontaktujte nás nejpozději do 10. 6. 2020 na email: studijnioddeleni@ssum.cz , napište nám číslo účtu a my Vám peníze vrátíme. Děkujeme. Za vedení školy Mgr. Marcela Pitrochová
Read More
Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání 3. 6. 2020

Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání 3. 6. 2020

Školní kolo přijímacích zkoušek na obor Ekonomika a podnikání se koná ve středu 3. 6. 2020 v 9.00. Žáci u vrátnice při prezenci nahlásí, který ateliér si zvolili (dramatický, hudební nebo grafický). Dle zájmu budou rozděleni do jednotlivých ateliérů, kde proběhne přijímací zkouška. Dramatický ateliér – improvizace na dané téma + přednes připraveného textu nebo básně Hudební ateliér – zpěv nebo hra na hudební nástroj Grafický ateliér – možnost volby: kresba, malba, počítačová malba (kreslící pomůcky a tablety si prosím vezměte s sebou) Předpokládaný konec kolem 12.00. Rodiče vzhledem k dané situaci mohou děti doprovodit pouze ke škole. Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 604 263 216 Mgr. Marcela Pitrochová
Read More
Harmonogram školní části maturitní zkoušky 2020

Harmonogram školní části maturitní zkoušky 2020

Střední škola uměleckomanažerská zveřejňuje harmonogram školní části maturitní zkoušky v jarním termínu. Harmonogram ke stažení ve formátu pdf naleznete zde. V případě otázek kontaktujte Mgr. Mateje Porubčana na adrese porubcan@ssum.cz, případně vedení školy na tel. č. 547 221 376.
Read More