Upřesnění informací ohledně odevzdání maturitního projektu pro studenty oboru Ekonomika a podnikání

Upřesnění informací ohledně odevzdání maturitního projektu pro studenty oboru Ekonomika a podnikání

Studenti čtvrtých ročníků na oboru Ekonomika a podnikání budou od 11. května 2020 absolvovat obhajoby maturitních projektů podle harmonogramu, který bude zveřejněn v nejbližších dnech. Všichni maturanti na oboru Ekonomika a podnikání odevzdají písemnou dokumentaci projektu na e-mail vedoucí projektu nejpozději v pátek 24. dubna 2020. Maturanti taktéž odevzdají tištěnou podobu dokumentace, prezentaci projektu a video / fotografie z realizace projektu, a to v den konání obhajoby maturitního projektu v 7.45 v kanceláři zástupců ředitele školy.
Read More
Rozvrh výuky pro čtvrté ročníky od 11. května 2020

Rozvrh výuky pro čtvrté ročníky od 11. května 2020

Níže v příspěvku naleznete rozvrh výuky pro studenty čtvrtých ročníků, který bude platný od 11. května 2020. Rozdělení tříd do skupin proběhne v první den obnovené výuky. Verze ke stažení ve formátu pdf. Žáci maturitních ročníků nastoupí do školy 11. 5. 2020 v 7.45, výuka bude každý den končit nejpozději v 11.30. Žáci MU4A + MU4B budou konat v průběhu těchto dní obhajoby maturitních projektů, harmonogram bude upřesněn. Žáci MT4 budou mít každý čtvrtek blok odborných předmětu – fotografie, film a počítačové hry (HLI, FIŠ, RUF).
Read More
Odevzdání maturitních projektů v školním roce 2019/2020 / organizace výuky pro studenty čtvrtých ročníků

Odevzdání maturitních projektů v školním roce 2019/2020 / organizace výuky pro studenty čtvrtých ročníků

S ohledem na nové instrukce Ministerstva školství k uvolňování mimořádných opatření v školství Střední škola uměleckomanažerská informuje studenty čtvrtých ročníků o nových podmínkách přípravy na maturitní zkoušku a odevzdání maturitního projektu na oboru Multimediální tvorba. Nejpozději 24. dubna 2020 odevzadají všichni maturanti na oboru MT textovou část projektu ve formátu pdf přes e-mail na adresu porubcan@ssum.cz. Pokud současná opatření brání v realizaci projektu, studenti tuhle skutečnost v projektové dokumentaci popíší. Od 11. května 2020 se obnovuje prezenční výuka ve čtvrtých ročnících středních škol. Obnovená výuka se týká jenom maturitních předmětů. Momentálně pracujeme na upraveném rozvrhu vyučování, který zveřejníme v průběhu příštího týdne. Od 11. 5. si také maturanti mohou domluvit s vyučujícími individuální, osobní konzultace projektů v budově školy. Maturitní projekty se odevzdávají nejpozději 25. května 2020 v 12.00 v…
Read More
Informace k maturitním projektům

Informace k maturitním projektům

V souvislostí s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se až do odvolání ruší výuka ve školních zařízeních a v návaznosti na metodické pokyny z Ministerstva školství ČR, Střední škola uměleckomanažerská upozorňuje studenty čtvrtých ročníků na úpravu podmínek a způsobu odevzdání maturitních projektů a související dokumentace. Pro obor Ekonomika a podnikání: Studenti odevzdají projektovou dokumentaci ve formátu pdf přes e-mail vedoucí práce nejpozději v pátek 24. dubna 2020. Tištěná verze se momentálně nebude odevzdávat. O způsobu hodnocení se rozhodne, když bude jasné, v jakém termínu a jakým způsobem proběhne maturitní zkouška. Pro obor Multimediální tvorba: Podmínky, způsob a termín odevzdání maturitního projektu škola oznámí když bude jasné, jakým způsobem a v jakém termínu proběhne maturitní zkouška. Do té doby prosíme studenty, aby v práci na maturitních projektech pokračovali tak, jak…
Read More