Zahájení školního roku 2019/2020 ╏ fotogalerie

Zahájení školního roku 2019/2020 ╏ fotogalerie

Záznamy průběhu a výsledků letních plenérů a filmy ze 4. ročníku START FILM FESTu. Ve znamení skvělé práce a úspěchů studentů, ale i píle a pracovitosti, které za nimi stojí, se neslo slavnostní zahájení školního roku v kině Scala. Autory fotografií jsou Marek Žižlavský a Mojmír Ševčík. [envira-gallery id="4453"]
Read More
Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Od 6. do 8. září 2019 bude probíhat adaptační kurz pro studenty tříd MU1A, MU1B a MT1 v prostorech hájenky Haluzice. Prosíme studenty, aby si připravili sportovní oblečení a dobrou obuv, protože součástí kurzu budou i vycházky a túry v okolí hájenky. Dále si nezapomeňte hygienické potřeby a léky, které užíváte. Sraz účastníků adaptačního kurzu bude v pátek 6. září v 9.30 na Hlavním nádraží v Brně. Cena za adaptační kurz je 1 000 Kč. Částku, prosím, uhraďte do 4. 9. 2019 na číslo účtu: 7320940247/0100, variabilní symbol: 6919, poznámka pro příjemce: příjmení žáka. Bližší informace o průběhu kurzu obdrží žáci 3. září 2019 od třídních učitelů.
Read More
ABSOLVENTSKÝ DEN 2019╏Fotogalerie

ABSOLVENTSKÝ DEN 2019╏Fotogalerie

Několik fotografií z Absolventského dne, který se konal 10. června 2019 v brněnském kině SCALA Vám připomene atmosféru akce. Autorky fotografií: Vendula Seďová, Adriana Heierová a Markéta Kipilová. [envira-gallery id="4316"]
Read More
PŘÍPRAVNÉ KURZY pro obor Multimediální tvorba

PŘÍPRAVNÉ KURZY pro obor Multimediální tvorba

Střední škola uměleckomanažerská bude i ve školním roce 2019/2020 organizovat přípravné kurzy pro zájemce o studium na oboru Multimediální tvorba. Přípravné kurzy mají za cíl připravit žáka prostřednictvím intenzivní výuky na talentovou zkoušku. Zájemci mohou rovněž uplatnit získané znalosti v průběhu samostatné tvorby domácích prací. Více informací ohledně kurzů naleznete zde.
Read More
Letní kolo klauzur – Dělnický dům, 20. června 2019

Letní kolo klauzur – Dělnický dům, 20. června 2019

Srdečně zveme všechny studenty, rodiče a příznivce školy na letní kolo klauzur, které se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 tradičně v Dělnickém domě v brněnských Židenicích. Začínáme v 9.00 a můžete se těšit na bohatý program, ve kterém uvidíte to nejlepší z obou našich oborů. Také zveme studenty, kteří nastoupí do prvního ročníku v září, a jejich rodiče na krátký odpolední program a informační schůzku, které začnou v 15.00. Autorkou grafických návrhů ke klauzurám je naše studentka Anna Straková ze třídy MT3.
Read More