Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Od 6. do 8. září 2019 bude probíhat adaptační kurz pro studenty tříd MU1A, MU1B a MT1 v prostorech hájenky Haluzice. Prosíme studenty, aby si připravili sportovní oblečení a dobrou obuv, protože součástí kurzu budou i vycházky a túry v okolí hájenky. Dále si nezapomeňte hygienické potřeby a léky, které užíváte. Sraz účastníků adaptačního kurzu bude v pátek 6. září v 9.30 na Hlavním nádraží v Brně. Cena za adaptační kurz je 1 000 Kč. Částku, prosím, uhraďte do 4. 9. 2019 na číslo účtu: 7320940247/0100, variabilní symbol: 6919, poznámka pro příjemce: příjmení žáka. Bližší informace o průběhu kurzu obdrží žáci 3. září 2019 od třídních učitelů.
Read More