Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Obor Multimediální tvorba

Nejpozději 19. října 2020 je nutné v zástupcovně odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k praktické maturitě - formulář naleznete níže na stránkách. Dokument stáhněte do vašeho počítače, vyplňte, uložte a vytiskněte - nevyplňujte formulář v okně internetového prohlížeče, provedené změny pak není možné uložit. Přihláška musí být podepsaná vedoucím maturitního projektu i studentem.

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.