Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Informace k odevzdání maturitního projektu ve školním roce 2019/2020

Nejpozději 24. dubna 2020 odevzadají všichni maturanti na oboru MT textovou část projektu ve formátu pdf přes e-mail na adresu porubcan@ssum.cz. Pokud současná opatření brání v realizaci projektu, studenti tuhle skutečnost v projektové dokumentaci popíší.

Maturitní projekty se odevzdávají nejpozději 25. května v 12.00 v zástupcovně.

Studenti, kterých se mimořádné opatření nedotkly, odevzdají projekt ve standardní podobě tak, jak ho vypracovali. Studenti, kteří svůj projekt nemohli dokončit, si vyberou některou ze svých starších klauzurních prací, kterou odevzdají jako maturitní projekt. K této práci vytvoří prezentaci, která ji představí, nemusí být ale tak podrobná, jako je v případě normálního maturitního projektu. Do prezentace bude zahrnuta i zpráva o nerealizovaném projektu. Zpráva o nerealizovaném projektu by měla stručně popsat projekt, realizaci, která již proběhla a popsat, jakým způsobem mimořádné opatření zabránily další realizaci projektu. Studenti nemusí vypracovat novou textovou část k odevzdávané práci, odevzdají textovou část ve stejné podobě, jako jí odevzdali 24. 4. přes e-mail.

K podobě odevzdávaných projektů platí standardní podmínky - projekt se odevzdává ve třech stejných kopiích včetně tištěné textové části i digitálních nosičů. Maturitní portfolio se odevzdává jenom v jednom exempláři.

Dokumenty ke stažení

  • Přihláška k praktické maturitní zkoušce (Dokument stáhněte a vyplňte ve Vašem počítači.) Odevzdat v zástupcovně s podipsem do 15. 11. 2019.
  • Pokyny k vypracování maturitního projektu (stará verze pro školní rok 2018/2019)
  • Maturitní otázky pro jednotlivé zaměření oboru

  • Maturitní otázky 2019/2020 Fotografie
  • Maturitní otázky 2019/2020 Filmová tvorba a animace
  • Maturitní otázky 2019/2020 Tvorba počítačových her