Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Obor Multimediální tvorba

Studenti tříd MT4A a MT4B budou mít v termínu od pondělí 4. dubna do pátku 8. dubna 2022 zvláštní studijní volno, které slouží k práci na maturitním projektu.✓

Uzavření klasifikace pro druhé pololetí v maturitních ročnících proběhne v úterý 26. dubna 2022.✓

Maturitní projekt se odevzdává v kanceláři zástupců ředitele nejpozději v pondělí 25. dubna 2022 do 12.00.✓

Veškerou dokumentaci a všechny součásti práce je nutné odevzdat ve třech identických vyhotoveních. Práce se také odevzdává v digitální podobě na USB disku anebo na DVD nosiči rovněž ve třech identických vyhotoveních. Nedílnou součástí maturitního projektu je vidoeobhajoba projektu, ve které student stručně představí koncepci a postup práce na projektu.

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.

Termíny maturitních zkoušek

Písemná práce z AJ a ČJ

  • 12. a 13. duben 2022 ✓

Didaktické testy

  • Anglický jazyk: 2. května 2022 ✓
  • Český jazyk: 3. května 2022 ✓

Ústní maturitní zkouška + obhajoba maturitního projektu

  • MT4A: 16. - 18. květen 2022
  • MT4B: 23. - 25. květen 2022

Kompletní harmonogram ústních maturit a obhajob maturitních projektů ke stažení zde.