Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Obor Multimediální tvorba

Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k maturitnímu projektu je nutné odevzdat v kanceláři zástupců ředitele nejpozději v pondělí 31. října 2022.

Maturitní projekt se odevzdává v kanceláři zástupců ředitele nejpozději v pondělí 29. srpna 2022 do 12.00.

Veškerou dokumentaci a všechny součásti práce je nutné odevzdat ve třech identických vyhotoveních. Práce se také odevzdává v digitální podobě na USB disku anebo na DVD nosiči rovněž ve třech identických vyhotoveních. Nedílnou součástí maturitního projektu je vidoeobhajoba projektu, ve které student stručně představí koncepci a postup práce na projektu.

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.

Termíny maturitních zkoušek - podzimní termín 2022

Písemná práce z AJ a ČJ

  • 12. a 13. duben 2022

Didaktické testy

  • Anglický jazyk: 2. května 2022 ✓
  • Český jazyk: 3. května 2022 ✓

Ústní maturitní zkouška + obhajoba maturitního projektu

  • MT4A+MT4B: 6. září 2022

Kompletní harmonogram ústních maturit a obhajob maturitních projektů ke stažení zde.