Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Obor Multimediální tvorba

Google Classroom a maturitní projekty

Ve školním roce 2023/2024 budou všichni žáci tříd MT4A a MT4B pozvání do kurzu v aplikaci Google Classroom s názvem "Maturitní projekty 2023/2024". Veškeré digitální dokumenty související s maturitním projektem budou žáci odevzdávat prostřednictvím tohoto kurzu. Pozvánky do kurzu budou rozeslány mezi 11. a 13. zářím 2023.

Přihláška k tématu praktické maturitní zkoušky.

Všichni žáci maturitních ročníků na oboru Multimediální tvorba musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k tématu praktické maturitní zkoušky. Přihlášku nevyplňujte v okně webového prohlížeče, stáhnete jí do počítače a upravujte v aplikaci Adobe Reader anebo Adobe Acrobat. Vyplněná přihláška opatřena podpisy vedoucího maturitní práce a žáka bude naskenovaná a ve formátu .pdf odevzdána v kurzu Maturitní projekty 2023/2024 na Google Classroom do zadání s názvem "Přihláška k tématu praktické maturitní zkoušky" nejpozději v úterý 31. října 2023.

Pokyny k vypracování maturitního projektu

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.

Odevzdávání maturitního projektu

Veškerou dokumentaci je nutné odevzdat podle tabulky níže:

Digitální kopie - Google Classroom
Textová dokumentace projektu
Videoobhajoba projektu
Portfolio - digitální dokument (pdf)
Digitální výstup projektu - filmové dílo / fotografie / grafické soubory atp.
Fyzické kopie
Textová dokumentace projektu 1x
Tištěný výstup projektu 1x
Portfolio 1x

Termíny maturitních zkoušek - opravný termín 2023

Písemná práce z AJ a ČJ

  • Český jazyk:
  • Anglický jazyk:

Didaktické testy

  • Anglický jazyk:
  • Český jazyk:

Odevzdání maturitního projektu

  • Nejpozději v pondělí 28. srpna 2023

Ústní maturitní zkouška + obhajoba maturitního projektu