Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Maturitní projekt na oboru Multimediální tvorba se odevzdává nejpozději 24. dubna 2020 ve 12.00 v zástupcovně.

Veškeré dokumenty musí být odevzadné ve třech totožných kopiích, včetně digitálních nosičů. Jedinou výjimkou je portfolio prací, které lze odevzdat jenom v jednom kusu. Dvě sady originálů se studentovi po obhajobách projektu vrací, jednu sadu včetně portfolia archivuje škola.

Součastí odevzdané dokumentace je i prezentace projektu ve formátu pdf ve stejné podobě, jako bude prezentována u obhajob pojektu. Pozdější změny v dokumentaci, samotném projektu anebo v prezentaci jsou nepřípustné.

Dokumenty ke stažení

  • Přihláška k praktické maturitní zkoušce (Dokument stáhněte a vyplňte ve Vašem počítači.) Odevzdat v zástupcovně s podipsem do 15. 11. 2019.
  • Pokyny k vypracování maturitního projektu (stará verze pro školní rok 2018/2019)
  • Maturitní otázky pro jednotlivé zaměření oboru

  • Maturitní otázky 2019/2020 Fotografie
  • Maturitní otázky 2019/2020 Filmová tvorba a animace
  • Maturitní otázky 2019/2020 Tvroba počítačových her