Maturita informace

Home / Maturita informace

Maturita - informace

Obor Multimediální tvorba

Termín pro odevzdání maturitního projektu v opravném termínu nejpozději 30. srpna 2021 do 12.00.. Projekt se odevzdává v kanceláři zástupců ředitele ve třech totožných kopiích.

V sekci dokumenty ke stažení naleznete Pokyny k vypracování maturitního projektu. Tenhle dokument a v něm uvedené pokyny jsou závazné pro všechny studenty v maturitním ročníku na oboru Multimediální tvorba. Nedodržení pokynů z dokumentu může vést k nepřipuštění maturitního projektu k obhajobám.