Aktuality

Home / Aktuality
Přednáška Gabriella Dineva studio Zmei ╏ fotogalerie

Přednáška Gabriella Dineva studio Zmei ╏ fotogalerie

Ve čtvrtek 19. září navštívila školu Gabriella Dineva z bulharského animačního studia ZMEI, aby nám představila projekt The Golden Apple a předala studentům mnoho zajímavých poznatků z práce na velkém animačním projektu. Fotografie z akcie pořídil náš student Martin Pavlík. [envira-gallery id="4531"]
Read More
Zahájení školního roku 2019/2020 ╏ fotogalerie

Zahájení školního roku 2019/2020 ╏ fotogalerie

Záznamy průběhu a výsledků letních plenérů a filmy ze 4. ročníku START FILM FESTu. Ve znamení skvělé práce a úspěchů studentů, ale i píle a pracovitosti, které za nimi stojí, se neslo slavnostní zahájení školního roku v kině Scala. Autory fotografií jsou Marek Žižlavský a Mojmír Ševčík. [envira-gallery id="4453"]
Read More
Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Adaptační kurz tříd MU1A, MU1B a MT1

Od 6. do 8. září 2019 bude probíhat adaptační kurz pro studenty tříd MU1A, MU1B a MT1 v prostorech hájenky Haluzice. Prosíme studenty, aby si připravili sportovní oblečení a dobrou obuv, protože součástí kurzu budou i vycházky a túry v okolí hájenky. Dále si nezapomeňte hygienické potřeby a léky, které užíváte. Sraz účastníků adaptačního kurzu bude v pátek 6. září v 9.30 na Hlavním nádraží v Brně. Cena za adaptační kurz je 1 000 Kč. Částku, prosím, uhraďte do 4. 9. 2019 na číslo účtu: 7320940247/0100, variabilní symbol: 6919, poznámka pro příjemce: příjmení žáka. Bližší informace o průběhu kurzu obdrží žáci 3. září 2019 od třídních učitelů.
Read More
ABSOLVENTSKÝ DEN 2019╏Fotogalerie

ABSOLVENTSKÝ DEN 2019╏Fotogalerie

Několik fotografií z Absolventského dne, který se konal 10. června 2019 v brněnském kině SCALA Vám připomene atmosféru akce. Autorky fotografií: Vendula Seďová, Adriana Heierová a Markéta Kipilová. [envira-gallery id="4316"]
Read More