Přijímací zkoušky obor Ekonomika a podnikání – harmonogram

Přijímací zkoušky obor Ekonomika a podnikání – harmonogram

Přijímací zkoušky obor Ekonomika a podnikání   8. 4. 2017 v 9.00 Orientační ateliérové pohovory 9.00 - 9.30    Rozdělení žáků do ateliérů 9.30 - 12.00    Žáci - Ateliérové pohovory 9.30 - 10.30    Ředitel - Prezentace školy pro rodiče   12. 4. 2017 v 8.00 Jednotné státní přijímací zkoušky - 1. termín 8.00 - 8.30    Prezence uchazečů 8.30 - 10.00    Matematika 11.45 - 13.05    Český jazyk a literatura   19. 4. 2017 v 8.00 Jednotné státní přijímací zkoušky - 2. termín 8.00 - 8.30    Prezence uchazečů 8.30 - 10.00    Matematika 11.45 - 13.05    Český jazyk a literatura   Kritéria přijímacího řízení (pdf)
Read More